Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182362http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182362بررسی شهر دوستدار سالمند در اروپادر کشورهای اروپایی به منظور تحقق خواسته‌های سالمندان در فضاهای شهری اقداماتی انجام شده است که از جمله می‌توان به مواردی مانند ایمنی فضاهای شهری، رمپ‌ها و پله‌های ورودی ساختمانها، کف‌سازی پیاده‌روها، ایجاد فضای سبز مطلوب، ایجاد واحدهای مسکونی مجهز به خودکارسازی خانگی و حمل‌ونقل خوب به‌منظور دسترسی به امکانات بهداشتی اشاره نمود.2018-12-29T18:54:00+03:30182328http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182328مشکلات افراد معلول در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیدر این نوشتار تلاش شده است تا دشواری‌های موجود برای افراد معلول در حوزه دانشگاه در دو بخش وضعیت مناسب‌سازی فضای دانشگاهی و وضعیت خدمات آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.2018-11-10T21:51:00+03:30182314http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182314حجاب در جامعه ایرانی: ضرورت، الزام یا چالش؟در گفت‌وگوی حاضر با محمدرضا پویافر، تلاش داریم ضمن بررسی تحولات حجاب در بستر سیاست‌گذاری‌ها، شناسایی دلایل و عوامل عدم موفقیت در برخورد با این مسئله، راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از این وضعیت را بررسی کنیم.2018-10-22T20:32:00+03:30182308http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182308دشواری‌های حضور در مدارس تلفیقی برای افراد معلولبا گذشت سال‌ها از اجرای طرح حضور دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی و معضلات پیش‌رو، باید به‌طور جدی‌تر با نقایص موجود در طرح برخورد نموده و تا حد امکان آن‌ها را کاهش داد.2018-10-17T19:06:00+03:30182295http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182295آسیب‌های نهاد مدیریت شهری تهران در حوزه افراد معلولدر این نوشته تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر کیفیت پایین خدمات عمومی ارائه شده از سوی نهاد مدیریت شهری به شهروندان معلول تشریح گردد و پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود ارائه شود.2018-10-07T14:40:00+03:30182283http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182283وضعیت و جایگاه معلولان در سیاست‌گذاری‌های شهری در شهر تهراندر این نوشتار تلاش شده است تا وضعیت افراد دارای معلولیت در کلانشهر تهران در سه حوزه کیفیت معابر، میزان مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و وضعیت اماکن و ساختمان‌های عمومی مورد بررسی قرار گیرد.2018-09-24T15:18:13+03:30