Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182477http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182477تجارت ایران و روسیه: از موانع تا فرصت‌هاهدف از این مقاله ، با توجه به جایگاه ویژه کشور روسیه در سیاست خارجی ایران ، بررسی فرصت ها ، موانع و راهکارها برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با روسیه و استفاده از ظرفیت های بالقوه بازار این کشور می باشد. این مقاله در صدد است مسائل تجارت این دو کشور را در ابعاد عملی و نظری بررسی کند و راهکارهای عملی را در این راستا ارائه دهد.2019-11-30T03:13:00+03:30182440http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182440دیپلماسی اقتصادی با همسایگان: راهبرد دولت دوازدهم در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادیهدف این نوشتار بررسی راهبرد نوین سیاست خارجی دولت دوازدهم در توجه به دیپلماسی‌ اقتصادی و بازارهای منطقه‌ در دوران افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی است. در ادامه پس از بیان راهبرد گسترش روابط با همسایگان در سیاست خارجی دولت دوازدهم، سعی شده است با تحلیل حجم تجاری ایران با کشورهای همسایه، راهکارهایی موثر در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و روابط با همسایگان ارائه شود.2019-06-10T21:10:00+04:30182366http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182366تکالیف حقوقی پاکستان در تأمین امنیت مرزهای مشترک با ایرانمقاله پیش رو، ضمن بررسی به معاهدات مرزی و مسئولیت دولت‌ها در تأمین امنیت مرزی به معاهده مرزی ایران و پاکستان و تهدیدات مرزی مشترک پرداخته و در انتها، تکالیف حقوقی بین‌المللی پاکستان در تأمین امنیت مرزهای مشترک با ایران را تبیین می‌نماید.2019-01-06T19:37:00+03:30182361http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182361مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانیاین پژوهش، ضمن اشاره به ناامنی مناطق مرزی ایران و پاکستان و تعریف در مورد مفهوم گروگان‌گیری و توضیح درمورد مسئولیت پاکستان در تعقیب ربایندگان، در بخش نتیجه‌گیری، به مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی، برمبنای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، می پردازد.2018-12-26T23:17:00+03:30182331http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182331انگیزه‌های اصلی ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستاندر مرداد ماه سال جاری هیئتی از گروه طالبان به دعوت رسمی دولت ازبکستان از «تاشکند» دیدار کرد تا درباره روند صلح با مقامات این کشور گفت‌وگو کند. نوشتار زیر به انگیزه‌های اصلی و چشم انداز نقش ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستان پرداخته است.2018-11-12T19:30:00+03:30182313http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182313ظرفیت‌ها و مزیت‌های سیاسی-اقتصادی سواحل جنوب شرقی ایران (مکران)این مقاله تلاش دارد جایگاه سواحل جنوب شرق (سواحل مکران) را که بندر چابهار نیز در آن واقع‌شده است از منظر استراتژیک و ژئواکونومیک بررسی نموده و به تبیین مزیت‌های سیاسی-اقتصادی این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران بپردازد.2018-10-22T20:02:00+03:30