Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182331http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182331انگیزه‌های اصلی ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستاندر مرداد ماه سال جاری هیئتی از گروه طالبان به دعوت رسمی دولت ازبکستان از «تاشکند» دیدار کرد تا درباره روند صلح با مقامات این کشور گفت‌وگو کند. نوشتار زیر به انگیزه‌های اصلی و چشم انداز نقش ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستان پرداخته است.2018-11-12T19:30:00+03:30182313http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182313ظرفیت‌ها و مزیت‌های سیاسی-اقتصادی سواحل جنوب شرقی ایران (مکران)این مقاله تلاش دارد جایگاه سواحل جنوب شرق (سواحل مکران) را که بندر چابهار نیز در آن واقع‌شده است از منظر استراتژیک و ژئواکونومیک بررسی نموده و به تبیین مزیت‌های سیاسی-اقتصادی این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران بپردازد.2018-10-22T20:02:00+03:30182270http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182270اهداف اصلی و آینده ائتلاف بزرگ ملی افغانستانائتلاف بزرگ ملی نظام سیاسی موجود را به‌شدت ناکارآمد و حتی آسیب‌زننده به وحدت ملی افغانستان می‌داند. نوشتار زیر به اهداف اصلی و آینده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان پرداخته است.2018-09-02T16:17:40+04:30182268http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182268امکان و راهکارهای حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراقدر مقاله حاضر، درصدد هستیم که امکان حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراق را بررسی نموده و و در انتها راهکارهای حقوقی دریافت خسارت از عراق را در صورت وجود، تبیین و ارائه نماییم تا در زمان مقتضی و در صورت امکان، مورد استفاده دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.2018-08-28T12:54:41+04:30182246http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182246علل پیروزی حزب تحریک انصاف در پاکستان و برنامه‌های آتی آننوشتار زیر نگاهی به علل موفقیت حزب تحریک انصاف در پاکستان و برنامه‌های آتی حزب و همچنین تاثیرات آن بر روابط خارجی پاکستان دارد.2018-07-31T14:48:00+04:30182241http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182241نگاهی به انتخابات سراسری پاکستانانتخابات مجمع ملی در پاکستان به این دلیل اهمیت دارد که با رأی نمایندگان منتتخب، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند.2018-07-23T13:49:00+04:30