Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182373http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182373هدف اصلی برجام، اقتصادی یا استراتژیک؟در این یادداشت، ابتدا به تشریح وضعیت امنیتی شده هسته‌ای ایران در زمان قبل از توافق برجام و علل و اهداف غرب از امنیتی‌سازی ایران می‌پردازیم و در انتها، هدف اصلی توافقنامه برجام را به روش علمی و مستدل و بدون هیچ‌گونه جانبداری سیاسی تشریح می‌کنیم.2019-01-16T21:15:00+03:30182366http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182366تکالیف حقوقی پاکستان در تأمین امنیت مرزهای مشترک با ایرانمقاله پیش رو، ضمن بررسی به معاهدات مرزی و مسئولیت دولت‌ها در تأمین امنیت مرزی به معاهده مرزی ایران و پاکستان و تهدیدات مرزی مشترک پرداخته و در انتها، تکالیف حقوقی بین‌المللی پاکستان در تأمین امنیت مرزهای مشترک با ایران را تبیین می‌نماید.2019-01-06T19:37:00+03:30182364http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182364ناشناخته‌های شناخته‌شدهٔ سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپاتبدیل سازوکار مالی ویژه به سازوکاری بشردوستانه، تبدیل این سازوکار به سازوکاری تهاتری، تبدیل سازوکار به نهاد کندکننده تحریم‌های فرامرزی آمریکا و عملیاتی شدن گام‌به‌گام و مرحله‌ای سازوکار مالی ویژه اروپا، سناریوهای محتمل پیش روی سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا هستند.2018-12-31T22:11:00+03:30182361http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182361مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانیاین پژوهش، ضمن اشاره به ناامنی مناطق مرزی ایران و پاکستان و تعریف در مورد مفهوم گروگان‌گیری و توضیح درمورد مسئولیت پاکستان در تعقیب ربایندگان، در بخش نتیجه‌گیری، به مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی، برمبنای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، می پردازد.2018-12-26T23:17:00+03:30182349http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182349آخرین فرصت اروپا برای حفظ برجام و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکایادداشت پژوهشی پیش رو، ابتدائا به موضوع مخالفت اروپا با موضوع یک‌جانبه‌گرایی دولت آمریکا و خروج آن از برجام پرداخته و سپس، موضوع سازوکار مالی اروپا و علل تعلل در اجرای آن را بررسی می‌نماید و در بخش نتیجه‌گیری، به موضوع تسریع در ایجاد سازوکار مالی، به‌عنوان آخرین فرصت اروپا برای حفظ برجام و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا پرداخته و درنهایت پیشنهاد‌هایی به دستگاه دیپلماسی کشور ارائه می‌نماید.2018-12-06T00:49:00+03:30182331http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182331انگیزه‌های اصلی ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستاندر مرداد ماه سال جاری هیئتی از گروه طالبان به دعوت رسمی دولت ازبکستان از «تاشکند» دیدار کرد تا درباره روند صلح با مقامات این کشور گفت‌وگو کند. نوشتار زیر به انگیزه‌های اصلی و چشم انداز نقش ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستان پرداخته است.2018-11-12T19:30:00+03:30