Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182406http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182406سیر تکاملی برنامه‌ریزی توسعه در مالزیهدف این نوشتار بررسی ماهیت تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه مالزی و بررسی عملکرد اقتصاد کشور، به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت است. تمرکز اصلی این مطالعه بررسی تغییرات در روند برنامه‌ریزی از دهه ۱۹۵۰ است.2019-03-05T21:08:00+03:30182382http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182382نگاهی به دیپلماسی اقتصادی- تجاری ایران و پاکستاندر این نوشتار نقش دیپلماسی اقتصادی و صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان را به عنوان ابزاری برای حمایت از کالای ایرانی بررسی می‌کنیم.2019-02-02T20:48:00+03:30182356http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182356فقر مفرط در پنجمین اقتصاد بزرگ دنیافیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه موضوعی در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر، انتقادات تندی را نسبت به سطح نگران‌کننده فقر در انگلستان و سایر مناطق بریتانیا، نظام اصلاحات دولتی این کشور موسوم به «نظام اعتبار عمومی» و آثار منفی برگزیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بریتانیا بیان کرد.2018-12-15T23:04:00+03:30182228http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182228کنترل بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولیدمالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.2018-07-08T15:20:31+04:30182127http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182127چشم‌انداز صنعت خرده‌فروشی در ایرانتعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از نرم جهانی است و این نشانگر سهم بازار ناچیز، رقابت بسیار سخت، درآمد کم و در نهایت، اشتغال ناپایدار واحدهای صنفی در کشور است. حتی طی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰هخ با وجود پدیدارشدن رکود در اقتصاد، درخواست برای مجوز فعالیت واحد صنفی روند مثبتی داشته است.2018-04-07T08:08:00+04:30182125http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182125بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهرانمقاله حاضر با نمونه 400 نفری از کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به تناسب جمعیت مناطق مختلف و سه‌پهنه توسعه‌ای پایین، متوسط و بالای شهر تهران انتخاب شد، به بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهران می‌پردازد.2018-03-14T09:52:00+03:30