Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182433http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182433سیاست‌گذاری مسکن در استرالیادر این نوشتار درصدد هستیم ساختار سیاست گذاری مسکن در استرالیا را مورد بررسی قرار دهیم.2019-05-13T23:13:00+04:30182424http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182424سیاست‌گذاری مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد در کره جنوبیدر این نوشتار، برنامه‌های مختلف مسکن کم‌درآمد در کره جنوبی موردبررسی قرارگرفته و شرایط مسکن فعلی خانوارهای کم‌درآمد مورد تحلیل قرارگرفته است.2019-04-23T23:40:00+04:30182419http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182419ارزیابی گردشگری پزشکی در ترکیهترکیه ازجمله کشورهایی است که سیاست‌گذاری‌های موفقی را در بخش گردشگری پزشکی اعمال نموده است و چشم‌انداز این کشور این است که یکی از دو کشور اصلی جهان درزمینهٔ توریسم سلامت شود و به مرکزی برای سلامتی در اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و روسیه در چشم‌انداز 2023 برسد. در این نوشتار درصدد هستیم گردشگری پزشکی در ترکیه را موردبررسی قرار دهیم.2019-04-14T18:04:00+04:30182417http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182417مسکن اجتماعی در آفریقای جنوبیاین مقاله به بررسی مسکن در آفریقای جنوبی می‌پردازد.2019-04-09T19:37:00+04:30182412http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182412گردشگری پزشکی در تایلند: برنامه‌ها و آموزه‌هادر میان کشورهایی که توسعه قابل‌توجهی درزمینهٔ گردشگری پزشکی داشته‌اند می‌توان به رومانی، کرواسی، هند، برزیل، اردن، ترکیه، تونس، آفریقای جنوبی، فیلیپین، مالزی، سنگاپور و تایلند اشاره نمود. مشتریان آن‌ها عمدتاً غربی‌ها، اعراب و ژاپنی‌ها هستند. در این نوشتار گردشگری پزشکی در تایلند را که در این حوزه رشد چشمگیری داشته است بررسی می‌گردد.2019-03-16T18:50:00+03:30182406http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182406سیر تکاملی برنامه‌ریزی توسعه در مالزیهدف این نوشتار بررسی ماهیت تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه مالزی و بررسی عملکرد اقتصاد کشور، به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت است. تمرکز اصلی این مطالعه بررسی تغییرات در روند برنامه‌ریزی از دهه ۱۹۵۰ است.2019-03-05T21:08:00+03:30