Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182277http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182277بررسی تحولات سیاست‌گذاری مسکن در ترکیهدر حوزه مسکن در ترکیه رویکردهای مختلف و نهادهای سازمانی مختلف در طول ۹۰ سال گذشته شکل گرفته است. تغییر ساختارها نشان‌دهنده تغییر سیاست‌گذاری‌هایی است که توسط دولت مرکزی در زمان‌های مختلف تصویب‌شده است. اساساً سه روش متفاوت از دهه ۱۹۵۰ به‌عنوان راه‌حل برای حل مشکل مسکن دنبال شد.2018-09-11T12:23:21+04:30182249http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182249ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار با رویکرد توسعه پایدار در ایراندر راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری بخش مسکن نقش اساسی دارد، چراکه مسکن بخش مهمی از کاربری شهرها را به خود اختصاص داده است. هدف از این نوشتار بررسی شاخص‌های مسکن پایدار با رویکرد توسعه پایدار است.2018-08-01T12:11:00+04:30182248http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182248طرح ارز بنزین (پترول کوین)این نوشتار طرحی ارائه می‌دهد که بتوان علاوه بر حل چالش‌های مربوط به بازار بنزین، از فرصت کنونی به‌عنوان فرصتی برای حل مسئله یارانه‌های نقدی استفاده کرد.2018-07-31T16:34:00+04:30182242http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182242احتکار مسکن در تهراندر ایران بین «نوسان قیمت مسکن» و «تعداد خانه‌های خالی» رابطه «معکوس» وجود دارد و هر زمان قیمت مسکن افزایش‌یافته است میزان خانه‌های خالی کاهش‌یافته است و زمانی که قیمت مسکن کاهش می‌یابد نرخ خانه‌های خالی روند رو به رشد را طی می‌کند.2018-07-24T12:23:00+04:30182238http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182238بررسی استفاده از ساختار مالی ارزهای رمزپایه در شرایط وقوع تحریم‌هادر این مقاله سعی می‌شود به طور کلی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از رمزارزها برای مقابله با تحریم‌ها در قالب تحلیل سوات (SWOT) مورد بررسی قرار گیرد و در پایان پیشنهاد‌های سیاستی نگارندگان ارائه خواهد شد.2018-07-18T14:48:40+04:30182234http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182234بررسی تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزلههدف این نوشتار بررسی وضعیت تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله و ارایه راهکار برای افزایش تاب‌آوری در این کلان‌شهر است. مطالعه حاضر از لحاظ روش مطالعه‌ای «مروری» است.2018-07-15T12:34:20+04:30