Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182278http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182278راز توسعه چین: مدل چینی آن چیزی نیست که فکر می‌کنیدتوسعه چین درس‌های ارزشمندی برای آموختن دارد اما باید مواظب باشیم که این درس‌ها را درست بفهمیم. خودکامگی به‌تنهایی کلید رشد حیرت‌انگیز چین نبود. برعکس، این وارد کردن ویژگی‌های دموکراتیک به درون بوروکراسی عریض و طویل حزب و تمایل پکن برای مجال دادن به بدعت‌ها و هدایت ابتکارات محلی بود که پویایی اقتصادی کشور را ممکن ساخت.2018-09-12T15:16:00+04:30182263http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182263بحران فساد بی‌پایان در برزیلبی‌شک یک جنبش ضدفساد متضمن برخی خطرات هم هست. رئیس‌جمهورهایی که وعده‌ی درآویختن با فساد می‌دهند اغلب به عوام‌فریبی متوسل ‌می‌شوند و به‌جای تقویت نهادهای قضایی مستقل می‌کوشند خودشان تحقیقات را پیش ببرند. نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد که برزیلی‌ها معتقدند که فساد بدترین بحران دوران زندگی‌شان را به بار آورده است.2018-08-20T15:10:00+04:30182256http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182256نقش‌آفرینی ایرانیان خارج از کشور در پیگیری اهداف دیپلماسی عمومیتا زمانی که حاکمیت درصدد ترمیم روابط و اعتماد بین خود و ایرانیان خارج از کشور نباشد، بنا بر قاعده نمی‌تواند از چنین ظرفیتی در راه رسیدن به اهداف دیپلماسی عمومی استفاده کند.2018-08-11T15:21:00+04:30182245http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182245معرفی پایگاه داده یوروپام: مکانیسم‌های پاسخگویی عمومی اروپاییپایگاه داده یوروپام، اطلاعات خود را به‌صورت رایگان در دسترس جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان دولتی قرار می‌دهد تا آنها بتوانند به کمک این اطلاعات، مطالبه شفافیت و پاسخگویی بیشتر از حکومت‌ها داشته باشند.2018-07-30T15:01:00+04:30182224http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182224در باب خلأ منظر سیاستی در تحلیل امر قومیچالش اساسی در سیاستگذاری قومی، تعریف دستور کار قومی خارج از گفتمان سیاسی و امنیتی‌سازی امر قومی است. به عبارت دیگر، مسئله اساسی بیشتر از آن‌که ناشی از کیفیت سیاستگذاری قومی باشد، ناشی از این موضوع است که امر قومی در دستور کار سیاستگذاری‌های عمومی کشور غایب بوده است.2018-07-01T17:44:13+04:30182223http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182223ایران و مسئله پایداریپنجاهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با موضوع «ایران و مسئله پایداری»، با سخنرانی سجاد فتاحی، محدثه جلیلی، روح‌الله قاسمی و محمد فکری در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار می‌شود.2018-06-30T18:10:00+04:30