Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182202http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182202جهانی‌شدن و سازمان فضایی متاثر از آندر این مقاله، ابتدا سلسله‌مراتب شهرهای جهانی بر مبنای شاخص‌های مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و فضای خطی و یکپارچه جهانی ترسیم می‌گردد و سپس بازتاب فضایی آن در کلانشهر تهران که دارای بهره‌گیری اندک از آثار جهانی‌شدن است، تحلیل می‌شود.2018-06-10T14:14:00+04:30182147http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182147تحلیل انتخاب رشته دانش‌آموزان بر اساس اصل مزیت نسبیدر این نوشتار تلاش شده است تا اصل مزیت نسبی در یکی از موضوعات نظام آموزش و پرورش یعنی انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان که به زعم نویسنده موضوعی مهم در آینده تحصیلی و شغلی این گروه و نیز جامعه محسوب می‌گردد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.2018-04-17T09:55:00+04:30182144http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182144چالش‌ها و راهبردهای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلییکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیشروی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی، چالش عدم اطمینان و امنیت کاربران است.2018-04-12T01:12:00+04:30182112http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182112عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه آموزش و علم و فناوریمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-03-26T13:16:17+04:30182065http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182065مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏‌های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکابا مقایسه مراکز پژوهشی دو مرکز اینگونه به نظر می‌رسد که حوزه‌های پژوهشی زیادی بین دو مرکز به طور مشترک وجود دارد، ولی برخی تفاوت‌ها و خلاها نیز دیده می‌شود.2018-02-19T11:58:00+03:30141971http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=141971ظرفیت‌سازی اجتماعی و آموزش عمومی، راهبرد توسعه پایدار محیط‌زیستیمروری بر مباحث مطرح‌شده در این کتاب نشان می‌دهد که سرفصل‌های محوری در هر حوزه و چالش‌هایی که امروز در کشور با آن دست‌به‌گریبان هستیم عمدتاً مورد توجه قرار گرفته است.2017-11-01T17:32:00+03:30