Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182369http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182369تکرار اقدامات گذشته، ما را به نتایج گذشته می‌رساند!وزارت بهداشت هم‌اکنون وزارتخانه‌ای مصرف‌کننده و پرهزینه است درحالی‌که با تبیین سیاست‌هایی مبتنی بر درآمدزایی و تولید داخلی می‌تواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی و درون‌زانمودن اقتصاد سلامت ایفا نماید.2019-01-09T18:21:00+03:30182344http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182344کاهش پسماندهای غذایی و زمینه‌های سیاست‌گذاری‌ازآنجاکه هدر رفت مواد غذایی تأثیر مستقیمی بر امینت غذایی مردم فقیر، کیفیت و امنیت غذا و همچنین توسعه اقتصادی و محیط‌زیست دارد، نوشتار حاضر مروری بر مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در دنیا به‌منظور کاهش هدر رفت غذا دارد.2018-12-01T20:56:00+03:30182310http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182310تقاضای القایی... شکست بازار... نظام سلامت!یکی از مهمترین عوامل شکست بازار در عرصه اقتصادی، وجود کالاهای عمومی همچون خدمات بهداشتی و درمانی در عرصه نظام بازار است. می‌توان نتیجه گرفت بازارهای پزشکی در حوزه سلامت نمونه‌ای بارز از مصادیق شکست بازار محسوب می‌شوند. یکی از چالشی‌ترین مصادیق شکست بازار در نظام سلامت، فرضیه تقاضای القایی در حوزه سلامت است.2018-10-18T01:36:00+03:30182279http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182279تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامتشکل ساختار مالی موجود در نظام سلامت و به دنبال آن شیوه‌ی دسترسی به خدمات موجب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است که از جمله‌ی آن می‌توان تعارض منافع در نظام سلامت را نام برد.2018-09-15T14:18:00+04:30182201http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182201اهمیت سواد تغذیه‌ای در دستیابی به امنیت غذایی پایدارسواد تغذیه‌ای نقطه تلاقی بین دو حوزه امنیت غذایی اجتماعی و مهارت‌های غذایی است و در هر حوزه با روش‌های پیچیده ارتباط برقرار می‌شود. این حوزه‌ها در تعامل با یکدیگر بر افزایش سلامتی و رفاه عمومی افراد تأثیر می‌گذارند.2018-06-09T13:56:00+04:30182186http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182186سیاست‌های پیشگیری و کنترل چاقی کودکان و نوجوانانافزایش عوارض چاقی به شکل بیماری‌های مزمن، بار اقتصادی و اجتماعی زیادی را به جوامع بشری تحمیل کرده و به‌عنوان اپیدمی قرن حاضر و یکی از مهم‌ترین معضلات سیستم‌های سلامتی، خود را مطرح کرده است. این اپیدمی جهانی در کشورهای درحال‌توسعه و به‌خصوص کودکان از شدت و سرعت بالاتری برخوردار است.2018-05-21T11:56:56+04:30