Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182310http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182310تقاضای القایی... شکست بازار... نظام سلامت!یکی از مهمترین عوامل شکست بازار در عرصه اقتصادی، وجود کالاهای عمومی همچون خدمات بهداشتی و درمانی در عرصه نظام بازار است. می‌توان نتیجه گرفت بازارهای پزشکی در حوزه سلامت نمونه‌ای بارز از مصادیق شکست بازار محسوب می‌شوند. یکی از چالشی‌ترین مصادیق شکست بازار در نظام سلامت، فرضیه تقاضای القایی در حوزه سلامت است.2018-10-18T01:36:00+03:30182279http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182279تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامتشکل ساختار مالی موجود در نظام سلامت و به دنبال آن شیوه‌ی دسترسی به خدمات موجب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است که از جمله‌ی آن می‌توان تعارض منافع در نظام سلامت را نام برد.2018-09-15T14:18:00+04:30182201http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182201اهمیت سواد تغذیه‌ای در دستیابی به امنیت غذایی پایدارسواد تغذیه‌ای نقطه تلاقی بین دو حوزه امنیت غذایی اجتماعی و مهارت‌های غذایی است و در هر حوزه با روش‌های پیچیده ارتباط برقرار می‌شود. این حوزه‌ها در تعامل با یکدیگر بر افزایش سلامتی و رفاه عمومی افراد تأثیر می‌گذارند.2018-06-09T13:56:00+04:30182186http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182186سیاست‌های پیشگیری و کنترل چاقی کودکان و نوجوانانافزایش عوارض چاقی به شکل بیماری‌های مزمن، بار اقتصادی و اجتماعی زیادی را به جوامع بشری تحمیل کرده و به‌عنوان اپیدمی قرن حاضر و یکی از مهم‌ترین معضلات سیستم‌های سلامتی، خود را مطرح کرده است. این اپیدمی جهانی در کشورهای درحال‌توسعه و به‌خصوص کودکان از شدت و سرعت بالاتری برخوردار است.2018-05-21T11:56:56+04:30182169http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182169بانک غذا؛ راهکار جهانی برای مبارزه با گرسنگیبانک غذا سازمانی خیریه و غیردولتی است که به کسانی که در تهیه مایحتاج خوراکی خود مشکل‌ دارند، از طریق اهدای غذا کمک می‌کند. این نوع از بانک‌ها در سراسر دنیا با هدف جلوگیری از به‌هدررفتن غذاهای آماده و بسته‌بندی و توزیع غذا میان نیازمندان در راستای مبارزه با گرسنگی تأسیس‌شده‌اند.2018-05-06T14:47:00+04:30182156http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182156مروری بر گزارش سال 2017 شاخص جهانی گرسنگیهدف از تولید و انتشار شاخص جهانی گرسنگی (Global Hunger Index) این است که با ایجاد آگاهی و درک تفاوت‌های کشوری و منطقه‌ای گرسنگی، باعث اقداماتی در جهت کاهش گرسنگی شود؛ چرا که گرسنگی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خود یکی از موانع توسعه محسوب می‌شود.2018-04-24T14:22:00+04:30