Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182206http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182206خروج آمریکا از برجام و ضرورت تقویت بنیان‌های ملی برای حفاظت از محیط‌زیستتحریم‌های اعمال‌شده می‌تواند یکی از مسائل تشدیدکننده بحران‌های محیط‌زیستی در ایران باشد. به‌واسطه‌ تحریم‌های قبلی علیه ایران، بنزین مصرفی بی‌کیفیت شد، کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعه‌ها کاهش یافت، هوا آلوده‌تر شد و روزبه‌روز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده شد.2018-06-13T16:26:15+04:30182166http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182166عدالت محیط‌زیستی در ایران: از آرمان تا واقعیتعدالت محیط‌زیستی مؤلفه‌های مختلفی از جمله محل دفن پسماندها، احداث کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، محل تولید پسماندهای خطرناک و غیره را مورد مطالعه قرار می‌دهد. می‌توان گفت اعتقاد به عدالت محیط‌زیستی جنبه مهمی برای تمایل به ادامه تعهد به رفتارهای محیط‌زیستی و اقدام برای حفاظت از محیط‌زیست در سطح فردی، اجتماعی و نهادی است.2018-05-04T20:52:00+04:30182161http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182161نقش دانایی شهروندی در مدیریت محیط‌زیستیاز شاخه‌های جذاب علم شهروندی، علوم زیست‌محیطی است که منجر به حفاظت از طبیعت و در نهایت، حفظ کره زمین، حیات انسان‌ها و موجودات می‌شود.2018-04-29T16:21:00+04:30182153http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182153چالش‌های وزارت نیرو در مسیر دستیابی به پایداریشناسایی و کاهش عدم قطعیت‌ها در مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی نسل آینده نیازمند به کار بردن «اصول راهبردی» برای دستیابی به پایداری در سامانه‌های آبی است. وزارت نیرو باید تهیه و به‌کارگیری دستورالعمل‌های مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی و ... را جزئی از وظایف اصلی بدنه خود قرار دهد.2018-04-22T12:32:00+04:30182151http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182151ابزارهای سیاست‌‌گذاری و نوآوری محیط‌زیستیبهبود کیفیت اقتصاد باید از «بهره‌‌وری نیروی کارگری» به سمت «بهره‌‌وری محیط زیستی» تغییر پیدا کند. بهره‌‌وری محیط زیستی میسر نخواهد شد، مگر اینکه نوآوری‌‌های محیط‌‌زیستی جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ایران به‌‌دست آورد.2018-04-21T14:38:00+04:30182134http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182134دانشگاه سبز: تجربه‌های جهانی و کوشش‌های آغازین در ایران«دانشگاه سبز» رویکردی است که از یک‌سو بر اصلاح چرخه‌های مصرف مواد و انرژی و از ‌سوی دیگر بر کاهش تولید آلاینده‌ها و مواد زائد در دانشگاه‌ها تأکید دارد. در بیانی کلی، دانشگاه سبز دانشگاهی است که همه فعالیت‌ها در آن بر اساس جنبه‌های سه‌گانۀ توسعه پایدار، یعنی پایداری محیطی، دربرگیرندگی اجتماعی و زیست‌پذیری اقتصادی صورت‌ گیرد.2018-04-10T10:49:00+04:30