Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182424http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182424سیاست‌گذاری مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد در کره جنوبیدر این نوشتار، برنامه‌های مختلف مسکن کم‌درآمد در کره جنوبی موردبررسی قرارگرفته و شرایط مسکن فعلی خانوارهای کم‌درآمد مورد تحلیل قرارگرفته است.2019-04-23T23:40:00+04:30182423http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182423نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های تغذیه در سطح جهان و چرایی آنهادر این مقاله به طور خلاصه به چالش‌های تغذیه‌ای امروز جهان و استراتژیهای کلی اتخاذ شده در سطح جهانی برای مقابله با این چالشها خواهیم پرداخت و در ادامه با مروری بر استراتژیهای فائو در این زمینه، به آمارهای سازمان بهداشت جهانی برای بررسی جایگاه کشورمان ایران در راه رسیدن به این اهداف در میان سایر کشورهای جهان می‌پردازیم و نقدی بر سیاستهای تغذیه ای ایران در جهت رسیدن به اهداف جهانی تغذیه خواهیم داشت.2019-04-22T23:39:00+04:30182422http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182422آثار حقوقی بین‌المللی تروریستی نامیدن سپاهبا توجه به اینکه اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن نیروی نظامی یک کشور مغایر با حقوق بین‌الملل است، در این مقاله درصدد برآمدیم به اشاره و تشریح آثار حقوقی بین‌المللی این اقدام آمریکا بپردازیم.2019-04-20T18:46:00+04:30182421http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182421ارزیابی پیامدهای چهار سال جنگ علیه یمن و چشم‌‏انداز آنجنگ ائتلاف سعودی علیه یمن از روز 26 مارس 2015 وارد پنجمین سال خود شد. در این نوشتار، پیامدهای چهار سال جنگ و همچنین چشم‌‌انداز آن در پنجمین سال بررسی می‌‌شود.2019-04-16T22:11:00+04:30182420http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182420تحلیل سیاست‌گذاری برنامه ملی بازی‏‌های رایانه‏‌ای بر اساس مدل فرایندیعلی‌رغم تغییر دیدگاه سیاست‌گذاران و متولیان فرهنگی، هنوز هم ضرورت پرداختن به بازی‌های رایانه‌ای برای برخی از مسئولین و عامه جامعه مشخص نشده است و به بازی صرفا به عنوان یک سرگرمی نگاه می‌کنند، حال‌آنکه در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بخشی از «ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮمی» ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ‌آﯾﻨﺪ.2019-04-15T19:45:00+04:30182419http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182419ارزیابی گردشگری پزشکی در ترکیهترکیه ازجمله کشورهایی است که سیاست‌گذاری‌های موفقی را در بخش گردشگری پزشکی اعمال نموده است و چشم‌انداز این کشور این است که یکی از دو کشور اصلی جهان درزمینهٔ توریسم سلامت شود و به مرکزی برای سلامتی در اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و روسیه در چشم‌انداز 2023 برسد. در این نوشتار درصدد هستیم گردشگری پزشکی در ترکیه را موردبررسی قرار دهیم.2019-04-14T18:04:00+04:30182418http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182418سیاست خارجی غیررئالیستی ترامپ در خاورمیانهخط‌مشی دولت ترامپ در مورد خاورمیانه یکی از بارزترین مظاهر رهیافت غیررئالیستی است. خط‌مشی او بر یک جداییِ کاملاً قاطع بین دشمن ازلی یعنی ایران (و آن‌هایی که مثل سوریه روابط حسنه با ایران دارند) و رقبای منطقه‌ای ایران شامل اسرائیل و برخی از دولت‌های عرب-سنی منطقه مبتنی است.2019-04-13T11:35:00+04:30182417http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182417مسکن اجتماعی در آفریقای جنوبیاین مقاله به بررسی مسکن در آفریقای جنوبی می‌پردازد.2019-04-09T19:37:00+04:30182416http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182416بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث زیست‌محیطیهدف از این نوشتار، مروری کوتاه بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به شهروندان در حوادث زیست‌محیطی با تمرکز بر سیل است.2019-04-06T22:43:00+04:30182415http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182415عوامل ناکامی ایران در جام ملت‌های آسیاپس از شکست، جمله «ما ایرانی‌ها و آن ژاپنی‌ها» شیوع پیدا کرد که علت شکست ایران را «فرهنگ و شخصیت معترض ایرانی‌ها» و علت پیروزی ژاپن را «فرهنگ و شخصیت پُرتلاش ژاپنی» می‌دانست. این تحلیل عامه‌پسند حتی از یک جامعه‌شناس معروف سر زد! او به مشکل «تحریک‌پذیری» ایرانیان پرداخت و برای این مشکل خُلقی ایرانیان، «راهکار عرفانی» نیز ارائه شد!2019-03-17T21:28:00+03:30182414http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182414شماره جدید فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شدشماره زمستان فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شد. این شماره از فصلنامه، دارای ویژه‌نامه «جامعه و توسعه» است.2019-03-17T20:56:00+03:30