1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست خارجی >
 4. نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • سیاست‌ «نوآوری» در اتحادیه اروپا

  سیاست‌ «نوآوری» در اتحادیه اروپا

  محمود جوادی

  15 بهمن 1396 ساعت 10:51

  حرکت اتحادیه اروپا به سمت اقتصاد هوشمند که مبتنی بر تحقیق و نوآوری است، در قالب ابتکار اتحادیه نوآوری تعریف شده است. این ابتکار بیش از آن‌که یک راهبرد به‌حساب آید، شبیه کهکشانی است که درون خود بیش از 13 طرح و 34 برنامه اجرایی در حوزه‌های تحقیق، نوآوری و کارآفرینی دارد.

 • سیاست کارآفرینی در اتحادیه اروپا

  سیاست کارآفرینی در اتحادیه اروپا

  محمود جوادی

  10 بهمن 1396 ساعت 07:14

  توجه به کارآفرینی و توسعه کمّی و کیفی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سیاست‌های اصلی اتحادیه اروپا در جهت نیل به رشد اقتصادی و تبدیل اقتصاد اتحادیه به یک اقتصاد مبتنی بر دانش است.

 • ترامپ و چشم‌انداز راهبردی پسابرگزیت انگلستان

  ترامپ و چشم‌انداز راهبردی پسابرگزیت انگلستان

  حسین مفیدی احمدی

  3 بهمن 1396 ساعت 11:42

  چشم‌انداز راهبردی پسابرگزیت انگلستان تا حدود زیادی مشروط به استمرار روابط راهبردی فعلی انگلستان و آمریکا در حوزه‌های امنیتی و ژئواستراتژیک و همچنین ساخت روابطی راهبردی‌تر در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور است.

 • سیاست‌ «دانش» در اتحادیه اروپا

  سیاست‌ «دانش» در اتحادیه اروپا

  محمود جوادی

  19 دی 1396 ساعت 09:35

  اتحادیه اروپا با تدوین سیاست‌هایی در عرصه دانش و تلاش در جهت تربیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر به‌عنوان لازمه یک اقتصاد و جامعه دانش‌بنیان، مصمّم به تحقق اولویت‌ها و اهداف کلان اقتصادی-اجتماعی خود است.

 • روندها و پویش‌های سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا در سال 2018

  روندها و پویش‌های سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا در سال 2018

  حسین مفیدی احمدی

  18 دی 1396 ساعت 10:49

  روندهایی چون افزایش تقابل هنجاری و نهادی با دولت‌های سرکش اروپای مرکزی، ایجاد گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی متمایز در مواجهه با پدیده اتحادیه اروپا، گسترش پوپولیسم ملی‌گرا، ایجاد نظام‌های حزبی واگراتر، فرارتر و کمتر پیش‌بینی‌پذیر و استمرار چالش کارکردی و نهادی اتحادیه اروپا از چالش‌های اتحادیه اروپا خواهند بود.

 • اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا

  اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا

  محمود جوادی

  12 دی 1396 ساعت 12:46

  دولت‌های عضو اتحادیة اروپا در این موضوع اتفاق نظر دارند که یگانه راه نجات اقتصاد و صنعت بحران‌زدة اتحادیه در توسل جستن به اقتصادی مبتنی بر «سرمایه انسانی»، «تحقیقات کاربردی»، «دستاوردهای نوآورانه» و «صنایع کوچک و متوسط» است.