1. خانه >
  2. اولویت‌های سیاستی >
  3. خروج از ركود تورمی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

اقتصاد ایران از سال 1391 به ورطه رکود تورمی فرو غلتیده به این معنی که به‌رغم رکود و کسادی در امر تولید، اقتصاد با تورم نسبتاً بالایی مواجه بوده است. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های پولی اتخاذ شده، تورم تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود تا نرخ کاهنده تورم ظرف سه سال تک‌رقمی گردد یا به تک‌رقمی شدن نزدیک شود. لذا بخش تورمی رکود تورمی تا حدود زیادی حل خواهد شد اما مشکل رکود باقی است. انضباط مالی دولت به همراه سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی برای مهار تورم مؤثر است و هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای این مقصود کافی است اما حل مشکل رکود درگرو هماهنگی و تغییر دیدگاه همه عاملین اقتصادی است که بسیار متعدد، پراکنده و متنوع هستند. سؤالی که اینک پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد این است که چگونه می‌توان فرآیند خروج اقتصاد ایران از رکود را تسریع کرد؟ چه عواملی بر خروج از رکود مؤثر هستند؟ اساساً آیا دولت ابزارهایی برای تسریع خروج فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از رکود در اختیار دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند سرشت سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های بعد را تعیین نماید.