1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست داخلی >
 4. انسان، جامعه و امنیت پایدار >
 5. امنیت نظامی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • سیاست دفاعی روحانی

  سیاست دفاعی روحانی

  عباس قیداری

  27 بهمن 1394 ساعت 16:59

  بسیاری از تحلیل‌های متخصصین در غرب نشانگر آن است که درک درستی از سیاست دفاعی دولت رئیس‌جمهور روحانی در منطقه خاورمیانه ندارند؛ این مقاله توضیح می‌دهد که سیاست دفاعی روحانی مبتنی بر چه اصلی و دارای چه ویژگی‌هایی است؟