1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست علم، فناوری و نوآوری >
 4. موضوعات روز >
 5. نقشه جامع علمی كشور
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • تأملی بر نقش و جایگاه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

  تأملی بر نقش و جایگاه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

  زهره کریم‌میان

  16 شهریور 1394 ساعت 14:24

  نقشۀ جامع علمی کشور مجموعه‌ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده‌نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که در آن تلاش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه‌ها و نمونه‌های علمی و تجارب عملی تکیه شود.