1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست محیط زیست >
 4. توسعه پایدار >
 5. اقتصاد بوم‌شناختی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور

  ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور

  مهرداد مطبوع ریاحی مهران مطبوع ریاحی

  4 اسفند 1394 ساعت 16:35

  چرا اهتمام جدی برای یافتن یک راهکار اساسی جهت رفع مشکل فقدان سازوکارهای اجرا و هدایت برنامه جامع سالانه کشت بر اساس نیاز بازار، در کشور صورت نپذیرفته است؟ هدف از ارائه این مقاله پرداختن به این موضوع مهم و ارائه یک پیشنهاد کاربردی برای مدیریت یکپارچه برنامه‌های مرتبط با تهیه برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور است.

 • انقلاب زیست‌محیطی در برنامه‌های ششم و هفتم کشور

  راهکار خروج از رکود و بیکاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی

  انقلاب زیست‌محیطی در برنامه‌های ششم و هفتم کشور

  حسن کریم زادگان

  6 مهر 1394 ساعت 09:06

  همچنان که تخریب و آلودگی محیط‌زیست کشور افزایش می‌یابد، هستند افرادی که به ما اخطار می‌دهند ولی بسیاری به این هشدارها دقت نمی‌کنند. چون افراد غافل که بر این خوان پر الوان نشسته‌اند، به سخن افراد هشیار و دلسوز گوش فرا نمی‌دهند. تغییر جدی محیط‌زیست کشور آغاز شده است و بقای همه ما در اثر پشت گوش‌انداختن این توصیه‌ها درخطر است.

 • بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل‌های شمال

  بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل‌های شمال

  سحر جعفرصالحی

  16 خرداد 1394 ساعت 12:08

  هدف متن حاضر بررسی مفهومی و سنجش چگونگی دسترسی جوامع محلی و استفاده آن‌ها از منابع ملی در مناطق شمال کشور است. تا از خلال این بحث علاوه بر نشان دادن سطوح وابستگی منابع، به روشن شدن آسیب‌های آن نیز منجر شود. در نهایت قرار است در این مقاله، توصیفی از جنبه‌های اجتماعی وابستگی جامعه- منابع ارائه می‌شود تا به عنوان شناختی بهتر برای اتخاذ راهی برای حفظ و پایداری نظام‌های انسانی و طبیعی در قوانین و سیاست‌ها لحاظ شود.