1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست محیط زیست >
 4. خاك
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • دامداران کوچنده؛ آبخوانداران بالقوه، یاوران محیط زیست

  دامداران کوچنده؛ آبخوانداران بالقوه، یاوران محیط زیست

  سید آهنگ کوثر

  1 آبان 1393 ساعت 14:55

  اکنون که شمار کوچندگان ایران، با وجود افزون بر سه برابر شدن جمعیت ایران نسبت به 1320، به نزدیک یک‌سوم شمار آنان در همان سال رسیده است، پیشنهاد این خدمتگزار آب وخاک ترغیب گروهی از آنان به بنای آرمانشهرهای کویری، آبخوانشهرها است. بدین ترتیب با فراهم‌آوردن علوفه در آبرفت‌ها، برخی آبخیزها برای مدتی کوتاه به طبیعت برگردانده شده و کوچروان مدتی از سال را در زیستگاههایی که با دستان خود بنا کرده‌اند، می‌گذرانند. گفتنی است آنچه در این نوشتار آمده، تنها بخشی از جنبه‌های دانش و فن کار است. بزرگان صاحب‌نظر عنایت کرده و دیگر شاخ و برگ‌ها را بیافرینند. بر‌پا گشتن شماری از این آبخوانشهرها در پهنة ایران زمین و بررسی ژرف بنای آنها و رفتار شهروندان آبخواندار، زمینه را برای گسترش آنها فراهم خواهد آورد. انشاءالله.