1. خانه
 2. >
 3. حوزه‌های سیاستی
 4. >
 5. سیاست محیط زیست
 6. >
 7. آب
 8. >
 9. محیط دریایی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • بررسی وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای خانگی در مازندران

  بررسی وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای خانگی در مازندران

  نویسنده: سحر جعفرصالحی

  20 آبان 1394 ساعت 09:07

  در شمال ایران، بویژه مازندران، دپوی غیراصولی زباله در جنگل، ساحل دریا و رودخانه‌ها، با از بین بردن قدرت پایایی سرزمین، به آلودگی گسترده، خطرناک و غیر قابل جبران محیط و منابع آب (شرب و کشاورزی) مبدل شده‌است. گزارش حاضر به توصیفی از وضعیت پسماندها از نظر میزان تولید و شیوه‌های موجود و محتمل مدیریت در مازندران، به عنوان بحرانی‌ترین استان شمالی می‌پردازد.