نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل‌های شمال

    بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل‌های شمال

    نویسنده: سحر جعفرصالحی |

    اقتصاد بوم‌شناختی | 16 خرداد 1394 ساعت 12:08

    هدف متن حاضر بررسی مفهومی و سنجش چگونگی دسترسی جوامع محلی و استفاده آن‌ها از منابع ملی در مناطق شمال کشور است. تا از خلال این بحث علاوه بر نشان دادن سطوح وابستگی منابع، به روشن شدن آسیب‌های آن نیز منجر شود. در نهایت قرار است در این مقاله، توصیفی از جنبه‌های اجتماعی وابستگی جامعه- منابع ارائه می‌شود تا به عنوان شناختی بهتر برای اتخاذ راهی برای حفظ و پایداری نظام‌های انسانی و طبیعی در قوانین و سیاست‌ها لحاظ شود.