نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • چرا جنگ نخواهد شد؟

  چرا جنگ نخواهد شد؟

  نویسنده: حسین درجانی |

  امنیت منطقه‌ای و تهدید افراط‌گرایی | 1 خرداد 1398 ساعت 21:51

  برخی از کارشناسان حوزه امنیتی-نظامی با دلایل راهبردی و راه‌کنشی (تاکتیکی) معتقد هستند که تقابل آمریکا و تهاجم به خاک ایران برای این کشور هزینه بسیار گزافی خواهد داشت. در این تحلیل با در نظر گرفتن ابعاد امنیتی-نظامی موضوع ؛چرایی و چگونگی واقعی نبودن احتمال جنگ بررسی شده است.

 • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه مدیریت بخش عمومی

  عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه مدیریت بخش عمومی

  اصلاح نظام اداری | 15 فروردین 1397 ساعت 10:41

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

 • مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی

  مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی

  امنیت نظامی | 15 فروردین 1397 ساعت 08:35

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

 • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاری

  عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاری

  حاكمیت قانون | 14 فروردین 1397 ساعت 09:33

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

 • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

  عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

  حكمرانی و مردمسالاری دینی | 8 فروردین 1397 ساعت 13:48

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.