نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • نگاهی به مشکلات طرح‌های انتقال آب

    نگاهی به مشکلات طرح‌های انتقال آب

    نویسنده: محمدرضا کرمی فرد |

    افت سطح آب زیرزمینی | 9 اسفند 1395 ساعت 14:29

    چند سالی است طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌های مختلف آبریز مخصوصاً از زاگرس به استان‌های کویری با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. این طرح‌ها با واکنش‌های متعدد و متنوعی از سوی نخبگان و عموم مردم خصوصاً در حوضه‌های آبریز مواجه شده است. این نوشته در پی توصیف ماجرا و پیامدهای ادامه سیاست انتقال آب است و در نهایت به ذکر چند نکته و راهکار خواهد پرداخت. نتیجه مسلم آن است که در صورت بی‌توجهی به خواست مردمان ساکن حوضه‌های آبریز، شکاف‌های منطقه‌ای و تبعات امنیتی مترتب بر آن مضاعف خواهد شد.