نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • سیاست‌گذاری محیط‌زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

  سیاست‌گذاری محیط‌زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

  نویسنده: مجید دکامین |

  سیاست محیط زیست | 14 آبان 1397 ساعت 19:11

  در این نوشتار قصد نگارنده ذکر اهمیت سیاست محیط‌­زیستی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش شکاف موجود در نابرابری سلامت و امید به زندگی است.

 • مفهوم جلوگیری از تولید پسماند: گمشده در برنامه‌های مدیریت پسماند

  مفهوم جلوگیری از تولید پسماند: گمشده در برنامه‌های مدیریت پسماند

  نویسنده: مجید دکامین |

  آلودگی | 1 مهر 1397 ساعت 13:39

  متاسفانه کلان‌شهرهای ایران فاقد برنامه عملی برای جلوگیری از تولید پسماند هستند. برنامه عملی یعنی برنامه‌ای که در آن دستور کار مشخص باشد، سیاست‌های مرتبط تدوین شده باشد، این برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شده باشد، قابلیت اجرایی‌شدن در پایین‌ترین سطوح مدیریتی را دارا باشد و در نهایت بتوان ظرفیت برنامه را پس از اجرا ارزیابی کرد.

 • ابزارهای سیاست‌‌گذاری و نوآوری محیط‌زیستی

  ابزارهای سیاست‌‌گذاری و نوآوری محیط‌زیستی

  نویسنده: مجید دکامین |

  توسعه پایدار | 1 اردیبهشت 1397 ساعت 14:38

  بهبود کیفیت اقتصاد باید از «بهره‌‌وری نیروی کارگری» به سمت «بهره‌‌وری محیط زیستی» تغییر پیدا کند. بهره‌‌وری محیط زیستی میسر نخواهد شد، مگر اینکه نوآوری‌‌های محیط‌‌زیستی جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ایران به‌‌دست آورد.

 • سیاست‌گذاری محیط‌زیستی: چالش‌های جدید و پاسخ‌های کهنه

  سیاست‌گذاری محیط‌زیستی: چالش‌های جدید و پاسخ‌های کهنه

  نویسنده: مجید دکامین |

  توسعه پایدار | 9 شهریور 1396 ساعت 12:41

  شرایطی که ایران با آن روبرو است چالش جدیدی است و این چالش جدید نیازمند پاسخ‌های کهنه نیست. این چالش جدید محیط‌زیستی به‌واسطه رویکردهای غلطی بوده است که در گذشته لحاظ گردیده است و رفتن راه‌های تکراری به مقصدهای تکراری خواهد انجامید.

 • ضرورت‌های ارتقای متولی محیط‌زیست در ایران

  ضرورت‌های ارتقای متولی محیط‌زیست در ایران

  نویسنده: یحیی کمالی |

  انتظارات و مسئولیت‌ها | 15 مهر 1394 ساعت 08:19

  روی کار‌آمدن دولت یازدهم و بروز برخی نشانه‌های تنش‌آور محیط‌زیستی در ایران مسائل و سیاست‌های محیط‌زیستی را مجدداً در کانون توجه مسئولان قرار گرفته داده‌است، در این میان تغییر ساختار سازمان متولی محیط‌زیست نیز راهکاری است که بر آن تاکید شده است. سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه در مواجه با مسائل و مشکلات سیاستی و مدیریتی، اولین راهکاری که به ذهنشان می‌رسد تغییر سازمانی در آن حوزه است تغییراتی که اغلب، توجه به موضوع و مشکل اصلی را به حاشیه می‌برد و معمولاً به حل مشکل نیز کمک نمی‌کند. توجه دوباره به تغییر سازمانی در محیط‌زیست ایران از همین نوع برخورد با مشکلات سیاستی ارزیابی می‌شود.