نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های تغذیه در سطح جهان و چرایی آنها

    نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های تغذیه در سطح جهان و چرایی آنها

    نویسنده: معصومه جباری |

    غذا و تغذیه | 2 اردیبهشت 1398 ساعت 23:39

    در این مقاله به طور خلاصه به چالش‌های تغذیه‌ای امروز جهان و استراتژیهای کلی اتخاذ شده در سطح جهانی برای مقابله با این چالشها خواهیم پرداخت و در ادامه با مروری بر استراتژیهای فائو در این زمینه، به آمارهای سازمان بهداشت جهانی برای بررسی جایگاه کشورمان ایران در راه رسیدن به این اهداف در میان سایر کشورهای جهان می‌پردازیم و نقدی بر سیاستهای تغذیه ای ایران در جهت رسیدن به اهداف جهانی تغذیه خواهیم داشت.