نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی

    راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی

    نویسنده: مهدی کلاهی سید همت حکیم‌پور |

    اصلاح نظام اداری | 10 آذر 1398 ساعت 11:29

    در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین چالش در قبال نگهداشت اراضی ملی، «کمیسیون رفع تداخلات» است. در حقیقت، این کمیسیون یک زمین‌خواری قانونی در لوای ماده 54 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد کرده است. در این مقاله، برای روشن شدن این موضوع، از چند جنبه به بحث رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با اراضی منابع طبیعی پرداخته می‌شود. سپس راهکارهای حقوقی و اجرایی موضوعی پیشنهاد می‌گردند. با توجه به نتایج، ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا هر چه سریعتر جلوی اجرای این قانون گرفته شود و شرایط برای انجام امور توسط هیئت‌های حل اختلاف مهیا گردد.