نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • مهم‌ترین چالش‌های مؤثر در کاهش روابط ایران و تاجیکستان

    مهم‌ترین چالش‌های مؤثر در کاهش روابط ایران و تاجیکستان

    نویسنده: فرزاد رمضانی بونش |

    همسایگان | 25 تیر 1396 ساعت 03:22

    چالش‌هایی چون چندگانگی نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی ایرانی، نبود همگرایی و هماهنگی مناسب بین نهادهای دیپلماتیک و فرهنگی در ایران، چگونگی حمایت از جریان‌های اسلام‌گرا یا جریان سکولار و جلوگیری از قدرت‌گیری و نفوذ جریاناتی مانند داعش و نداشتن مرز مشترک، آغازگر ابهامات و مشکلاتی در روابط ایران و تاجیکستان بوده است.