نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • حکمرانی فازی بر آب؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز زاینده‌رود

    حکمرانی فازی بر آب؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز زاینده‌رود

    نویسنده: مهدی فصیحی هرندی |

    مدیریت آب | 24 بهمن 1393 ساعت 21:09

    این نوشتار کوتاه با تأکید مجدد بر لزوم توجه به ابعاد دیگر حکمرانی آب، علاوه بر فنی، اقتصادی و سیاسی، بر آن است تا با ذکر شواهدی از مناقشة رودخانه زاینده‌رود (به‌عنوان یک نمونه شاخص شده در کشور) نگرانی خود را از عدم توجه به همکاری و تعامل همه کنشگران درگیر اعم از ذینفع و غیر ذینفع، در حل مسائل آبی به وضوح بیان دارد.