نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • آینده روابط ایران و انگلستان در پرتو تحولات حزب کارگر

    آینده روابط ایران و انگلستان در پرتو تحولات حزب کارگر

    نویسنده: محمود جوادی |

    اروپا | 11 فروردین 1395 ساعت 13:19

    همزمان با سفر وزیر خارجه انگلستان به ایران و بازگشایی مجدد سفارتخانه های دو کشور در پایتخت ها، انتظارات به آغاز فصل جدیدی از روابط میان ایران و انگلیس پایان یافت و امیدها برای بهبود مناسبات دو کشور افزایش‌یافته است. همچنین، گفته می‌شود سفرای دو کشور ایران و انگلستان حداکثر تا پایان سال 1394 در محل‌های مأموریت خود مستقرشده و روابط دو کشور پس از لغو تحریم‌ها و بازگشایی کامل سفارتخانه‌ها وارد فاز جدیدی خواهد شد بااین‌حال، محتمل است رویکردهای دو طرف نسبت به یکدیگر درگذشته‌های نه‌چندان دور بر مسیر همکاری‌ها در آینده تأثیر گذارد.