نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • پیام‌های اجلاس گروه بیست

    پیام‌های اجلاس گروه بیست

    نویسنده: حسین مفیدی احمدی |

    نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای | 4 مرداد 1396 ساعت 15:51

    اجلاس اخیر گروه بیست، واجد پیام‌هایی در حوزه مدیریت مسائل بین‌الملل بود و نشانه‌هایی از تضعیف مفهوم "جامعه جهانی"؛ رقابت شدید مفهوم "حکمرانی جهانی" با انگاره " توازن قدرت" و در نتیجه دشوارتر شدن پیگیری سیاست‌های چندجانبه‌گرایانه در عرصه بین‌الملل و لزوم حرکت به سمت "جهانی‌شدن شمول‌گراتر" را در خود داشت.