نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • مفهوم جلوگیری از تولید پسماند: گمشده در برنامه‌های مدیریت پسماند

    مفهوم جلوگیری از تولید پسماند: گمشده در برنامه‌های مدیریت پسماند

    نویسنده: مجید دکامین |

    آلودگی | 1 مهر 1397 ساعت 13:39

    متاسفانه کلان‌شهرهای ایران فاقد برنامه عملی برای جلوگیری از تولید پسماند هستند. برنامه عملی یعنی برنامه‌ای که در آن دستور کار مشخص باشد، سیاست‌های مرتبط تدوین شده باشد، این برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شده باشد، قابلیت اجرایی‌شدن در پایین‌ترین سطوح مدیریتی را دارا باشد و در نهایت بتوان ظرفیت برنامه را پس از اجرا ارزیابی کرد.