نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • انقلاب زیست‌محیطی در برنامه‌های ششم و هفتم کشور

    انقلاب زیست‌محیطی در برنامه‌های ششم و هفتم کشور

    نویسنده: حسن کریم زادگان |

    اقتصاد بوم‌شناختی | 6 مهر 1394 ساعت 09:06

    همچنان که تخریب و آلودگی محیط‌زیست کشور افزایش می‌یابد، هستند افرادی که به ما اخطار می‌دهند ولی بسیاری به این هشدارها دقت نمی‌کنند. چون افراد غافل که بر این خوان پر الوان نشسته‌اند، به سخن افراد هشیار و دلسوز گوش فرا نمی‌دهند. تغییر جدی محیط‌زیست کشور آغاز شده است و بقای همه ما در اثر پشت گوش‌انداختن این توصیه‌ها درخطر است.