نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • از برجام تا اینستکس... آشفتگی در نظام سلامت

  از برجام تا اینستکس... آشفتگی در نظام سلامت

  نویسنده: سهیلا رجایی |

  حكمرانی سلامت | 16 تیر 1398 ساعت 00:53

  برجام و متعاقب آن سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس پیش از آنکه بتوانند به عنوان یک فرصت استراتژیک عمل نمایند در قالب یک مانع در جهت تحقق اندیشه اقتصاد مقاومتی در مسئولان و مردم ظاهر گشته است.

 • نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی

  نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی

  نویسنده: امیرحسین عرب‌پور |

  روابط خارجی و دیپلماسی عمومی | 9 خرداد 1397 ساعت 11:16

  در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم تمدن نوین اسلامی و دیپلماسی اقتصادی سعی بر آن است تا با بیان اهمیت انکارناپذیر نقش دیپلماسی اقتصادی در ساخت تمدن نوین اسلامی، بر توجه به راهکارهایی موثر تاکید شود. به این شکل، اهمیت دیپلماسی اقتصادی در راستای افزایش قدرت اقتصادی و اقتدار بین‌المللی بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.

 • نقدی بر اقتباس اقتصاد مقاومتی از نظریات غیربومی

  نقدی بر اقتباس اقتصاد مقاومتی از نظریات غیربومی

  نویسنده: سیدمحمدجواد قربی |

  سیاست‌های رشد و اقتصاد مقاومتی | 22 اسفند 1396 ساعت 11:44

  برخی از محققان در برخی از نوشتارهای تخصصی، از نظریه‌های غیربومی برای تبیین اقتصاد مقاومتی بهره گرفتند، اما کاربست این نظریه‌ها برای توصیف، ارائه مدل نظری و تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی تا حدودی نارسا و غیربومی است. به همین منظور در این نوشتار سعی داریم به نقد و ارزیابی ایده‌های غربی اقتصاد در توصیف مفهومی و نظری اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

 • تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

  تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

  نویسنده: سیدمحمدجواد قربی |

  خروج از ركود تورمی | 6 اسفند 1396 ساعت 22:48

  برخی صاحبنظران از نظریه تاب‌آوری برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفته‌اند. در این نوشتار کوتاه سعی داریم تا تاب‌آور بودن اقتصاد را مورد مداقه قرار دهیم.

 • اقتصاد مقاومتی: راهکار طلایی حوزه سلامت

  اقتصاد مقاومتی: راهکار طلایی حوزه سلامت

  نویسنده: سهیلا رجایی |

  كیفیت خدمات | 24 اردیبهشت 1396 ساعت 12:57

  سلامتی و اجرای سیاست‌های بهداشتی ره‌آوردی راهبردی در عرصه سیاسی یک کشور محسوب می‌شود. تأمین سلامتی، یک وظیفه‌ حاکمیتی تلقی می‌شود و سیاستمداران باید در حوزه سلامت مردم، بدون داشتن نگاهی سیاسی و سیاست‌زده در این حوزه فعالیت کنند. آنچه در اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با حوزه بهداشت و درمان مشاهده می‌شود، ارج‌نهادن به نیروی داخلی و حمایت همه‌جانبه از تولیدات سلامتی و ارتقادهنده‌ بهداشت عمومی و همچنین زایندگی علم داخلی در این عرصه است.