نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • «رویکرد بازار» برای حفظ محیط‌زیست و جمع‌آوری ضایعات یک بار مصرف در ایران

  «رویکرد بازار» برای حفظ محیط‌زیست و جمع‌آوری ضایعات یک بار مصرف در ایران

  نویسنده: حسن کریم زادگان |

  سیاست محیط زیست | 18 خرداد 1394 ساعت 10:33

  با وجود اینکه رویکرد بازار (یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند مالیات بر آلودگی، یارانه‌ها، سیستم سپرده بازپرداخت و مجوزهای قابل تجارت) هنوز در رتبه دوم در کنترل آلودگی‌های محیط زیستی و ضایعات یک بار مصرف هستند، ولی کاربرد آن در سیاست‌گذاری ملی بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از راه‌حل‌های موجود برای حل مشکلات ‌محیط زیستی است. بنابراین در رویکرد بازار از ابزارهای اقتصادی مالیات بر آلودگی، یارانه‌ها، سیستم‌های سپُرده - بازپرداخت و سیستم مجوزهای آلودگی قابل تجارت برای حفظ کیفیت محیط‌زیست استفاده می‌شود. در این مقاله ضمن تعریف مختصر هر یک از ابزارهای اقتصادی، نظر به ضرورت فوری مدیریت ضایعات یک بار مصرف در کشور به نقش سیستم سپرده باز پرداخت در این مهم تأکید می‌شود.

 • پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایران

  پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایران

  نویسنده: اردوان زرندیان |

  سیاست اقتصادی | 19 اسفند 1393 ساعت 11:39

  با بررسی برخی از آشکارترین شاخص‌های اقتصادی کشور، به یک شاهد ساده می‌رسیم که اثبات می‌کند: ما در چیدمان اقتصادی خویش، نه‌تنها به سمت توسعه پایدار حرکت نمی‌کنیم؛ بلکه با روندی شتابناک و نگران‌کننده در حال دور شدن و تشدید ناپایداری هستیم! چرا؟ نوشتار پیش رو، می‌کوشد تا به این پرسش کوتاه اما حیاتی، پاسخی سزاوارانه دهد.

 • درنگی بر رهیافت نوین اقتصاد سبز و پیش‌نیازهای کاربست آن در سیاست‌گذاری توسعه ملی

  درنگی بر رهیافت نوین اقتصاد سبز و پیش‌نیازهای کاربست آن در سیاست‌گذاری توسعه ملی

  نویسنده: اردوان زرندیان |

  پندارینه‌های توسعه | 4 اسفند 1393 ساعت 18:34

  میزان موفقیت در سیاست‌گذاری برای توسعه ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر ، درگرو شناخت دقیق سیاست‌گذاران و کلان‌نگران ملی از وضعیت موجود کشور است؛ شناختی که باید وضعیت منابع در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به درستی درک کرده‌باشد. افزون بر آن، از تضادها و هم‌افزایی‌های بین آن‌ها هم آگاه بوده تا بتواند در مقاطع زمانی متفاوت و به‌صورت مستمر، کیفیت زندگی و افزایش حس رضایتمندی اجتماعی را تضمین کند. نگاهی به میانگین درازمدت رشد اقتصادی سالانه ( در یک مقطع زمانی 30 ساله ) در قالب بروندادها یا خروجی‌های 5 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی مبین چالش‌های عمده‌ای در این زمینه است و در این متن به شرح آن پرداخته خواهد شد.