نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • غرور مهندسی: پرده بر چشم‌ها و گوش‌ها

    غرور مهندسی: پرده بر چشم‌ها و گوش‌ها

    نویسنده: محمد فشائی |

    مدیریت آب | 9 مرداد 1396 ساعت 17:37

    نباید اجازه داد غرور ناشی از مهارت و تکنولوژی مهندسی در به‌کارگیری بودجه بیت‌المال برای اجرای پروژه‌های عظیم سازه‌ای همچون پرده‌ای بر چشم‌ها و گوش‌های ما، مانع از توجه به سایر اولویت‌های ضروری به‌ویژه در زمینه بازچرخانی آب و تعادل‌بخشی آبخوان شود.