1. خانه >
  2. اتاق فکر استانی >
  3. عباس ملکی
عباس ملکی

عباس ملکی

دانشیار سیاستگذاری انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیک: maleki@sharif.edu

مطلب یافت نشد.