1. خانه >
  2. اتاق فکر استانی >
  3. علی سلیمی
علی سلیمی

علی سلیمی

دکتری ادبیات عرب، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی
پست الکترونیک: salimi1390@yahoo.com

علی سلیمی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته ادبیات عربی در دانشگاه اصفهان در سال 1367 و کارشناسی ارشد و دکترای همان رشته را در سال های 1371 و 1377 در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رسانده است. او از سال 1372 عضو هیئت علمی گروه ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه است و هم اکنون معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز است. وی طی سال های 1374 تا 1383 مدیر گروه آموزشی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه رازی بوده است. زمینه‌های پژوهشی او ادبیات عربی و فارسی است، تاکنون بیش از یکصد مقاله و سه کتاب از وی در این موضوع چاپ شده است.

مطلب یافت نشد.