1. خانه
 2. >
 3. مدیران

مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

محمد فاضلی

محمد فاضلی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیران بخش

 • محمد درویش

  محمد درویش

  کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری و مدیریت محیط زیست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  مدیر بخش سیاست محیط زیست

  مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

 • مهدی آهویی

  مهدی آهویی

  دکترای روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  مدیر بخش سیاست خارجی

 • علی جنادله

  علی جنادله

  دکترای جامعه شناسی توسعه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،

  مدیر بخش سیاست اجتماعی و فرهنگی

 • امیر ناظمی

  امیر ناظمی

  دکتری سیاستگذاری فناوری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  مدیر بخش سیاست علم، فناوری و نوآوری

 • علی سرزعیم

  علی سرزعیم

  دکترای اقتصاد،، مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهور

  مدیر بخش سیاست اقتصادی

 • علی اشرف نظری

  علی اشرف نظری

  دکترای علوم سیاسی، دانشیار روان‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران

  مدیر بخش سیاست داخلی

 • فرداد درودی

  فرداد درودی

  دکترای طب و بهداشت همگانی، رئیس دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز

  مدیر بخش سیاست بهداشت و سلامت

مدیر اجرایی

محمد فکری

محمد فکری

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تخصص‌ها: ارزیابی تاثیرات اجتماعی