1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. نعمت‌الله فاضلی
نعمت‌الله فاضلی

نعمت‌الله فاضلی

دكتری انسان‌شناسی، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفريقا)

تعداد مقالات: 4

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • چیستی، چرایی و چگونگی در ایران معاصر

  مسئله سیاست فرهنگی دانشگاهی

  19 آذر 1397 ساعت 18:37

  آموزش عالی

  موضوع مقاله حاضر نوعی «تحلیل فرهنگی» از جامعه و دانشگاه و آموزش عالی در ایران امروز است. در اینجا «سیاست فرهنگی دانشگاهی» منظور ماست نه سیاست فرهنگی در دانشگاه. استدلال اصلی متن این است که سیاستگذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران توجه جدی به گسترش «فرهنگ دانشگاهی» نکرده است.

 • در هفتمین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک مطرح شد:

  برنامه‌ریزی توسعه در ایران دچار آلزایمر اجتماعی است

  23 دی 1394 ساعت 10:40

  رویدادها

  نعمت‌اله فاضلی دیدگاه «کاستی فرهنگ در ایران معاصر» را در سخنرانی «جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران و ارائه راهبردی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای فرهنگ‌محور» بیان کرد.

 • برگزاری هفتمین گفتگوی راهبردی در مرکز بررسی‌های استراتژیک

  جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران

  20 دی 1394 ساعت 15:40

  رویدادها

  در ادامه سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در هفتمین نشست دکتر نعمت‌اله فاضلی با موضوع «جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران و ارائه راهبردی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای فرهنگ‌محور» سخنرانی خواهد کرد.

 • راهبرد گفت‌وگویی برای سیاست اجتماعی و رفاهی

  16 خرداد 1394 ساعت 12:58

  حمایت و تامین اجتماعی

  از دوران مشروطیت تاکنون، عمده نخبگان، اغلب بهزیستی را نه برای همگان و عادلانه و جدی، بلکه در قالب‌های بهزیستی گروهی، طبقاتی، قشری و گزینشی جستجو کرده‌اند و وقت آن است که در این اوضاع بحرانی رفاه، نخبگان سیاسی و همه فعالانی که در هیات ‌حاکمه جایگاهی دارند؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا قوای قضاییه و مجریه و فعالان اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، بهزیستی را اصلی‌ترین دغدغه خود قرار دهند.
  اکنون نیازمند نوعی وفاق در زمینه اولویت دادن به مسئله رفاه عمومی مردم هستیم و اگر فعالان سیاسی و نخبگان به این امر آنگونه که باید توجه نکنند، دیر یا زود انگشت حسرت و پشیمانی به دندان خواهند گزید.