1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. محمد درویش
محمد درویش

محمد درویش

کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری و مدیریت محیط زیست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

تعداد مقالات: 1

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، رییس گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابان‌زایی و مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.