1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. سجاد احمدیان
سجاد احمدیان

سجاد احمدیان

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 4

 • راز توسعه چین: مدل چینی آن چیزی نیست که فکر می‌کنید

  21 شهریور 1397 ساعت 15:16

  سیاست داخلی

  توسعه چین درس‌های ارزشمندی برای آموختن دارد اما باید مواظب باشیم که این درس‌ها را درست بفهمیم. خودکامگی به‌تنهایی کلید رشد حیرت‌انگیز چین نبود. برعکس، این وارد کردن ویژگی‌های دموکراتیک به درون بوروکراسی عریض و طویل حزب و تمایل پکن برای مجال دادن به بدعت‌ها و هدایت ابتکارات محلی بود که پویایی اقتصادی کشور را ممکن ساخت.

 • چرا تغییر اقلیم مهم‌ترین مسئله است

  جهانی که گرم می‌شود

  12 شهریور 1397 ساعت 15:41

  تغییرات اقلیمی

  تهدیدی وجود دارد که بیشتر از تهدیدات دیگر، حال و روز قرن بیست و یکم را تعریف می‌کند: تغییر اقلیم. به هم خوردن اقلیم زمین، در نهایت، مستلزم توجه جدی‌تر و منابع فزون‌تر است و بیشتر از عوامل مشهود دیگر بر اقتصاد جهانی و روابط بین الملل تاثیر می‌گذارد. تغییر اقلیم، دیگر تهدیدی دور نیست و خطری شده که تاثیراتش نیازمند اقدام فوری است.

 • چرا شفافیت مطلق تنها راهکار است؟

  بحران فساد بی‌پایان در برزیل

  29 مرداد 1397 ساعت 15:10

  شفافیت و مقابله با فساد

  بی‌شک یک جنبش ضدفساد متضمن برخی خطرات هم هست. رئیس‌جمهورهایی که وعده‌ی درآویختن با فساد می‌دهند اغلب به عوام‌فریبی متوسل ‌می‌شوند و به‌جای تقویت نهادهای قضایی مستقل می‌کوشند خودشان تحقیقات را پیش ببرند. نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد که برزیلی‌ها معتقدند که فساد بدترین بحران دوران زندگی‌شان را به بار آورده است.

 • اصلاحات پشت پرده پکن

  13 مرداد 1397 ساعت 13:30

  سیاست خارجی

  در جوامع غیردموکراتیکی مثل چین، همواره قشری میانجی از کنشگران بین دولت و جامعه وجود داشته‌ است. آن‌ها در عین دسترسی مستقیم به قدرت، پایگاه‌هایی استوار و نیرومند در جامعه دارند. اگر اصلاحات بوروکراتیک با موفقیت‌ قرین گشت دلیلش این بود که به این بازیگران میانجی میدان داد که راه‌های تازه بیازمایند.