1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. سیدمحمدجواد قربی
سیدمحمدجواد قربی

سیدمحمدجواد قربی

کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تعداد مقالات: 4

پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی، سیاست خارجی، مطالعات فرهنگی، متفکران اسلامی، اقتصاد اسلامی، امنیت انسانی و...

 • نقدی بر اقتباس اقتصاد مقاومتی از نظریات غیربومی

  22 اسفند 1396 ساعت 11:44

  سیاست‌های رشد و اقتصاد مقاومتی

  برخی از محققان در برخی از نوشتارهای تخصصی، از نظریه‌های غیربومی برای تبیین اقتصاد مقاومتی بهره گرفتند، اما کاربست این نظریه‌ها برای توصیف، ارائه مدل نظری و تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی تا حدودی نارسا و غیربومی است. به همین منظور در این نوشتار سعی داریم به نقد و ارزیابی ایده‌های غربی اقتصاد در توصیف مفهومی و نظری اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

 • تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

  6 اسفند 1396 ساعت 22:48

  خروج از ركود تورمی

  برخی صاحبنظران از نظریه تاب‌آوری برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفته‌اند. در این نوشتار کوتاه سعی داریم تا تاب‌آور بودن اقتصاد را مورد مداقه قرار دهیم.

 • نگاهی به نقش ترویج زبان در بازتولید قدرت در سیاست‌های جهانی

  زبان ملی و قدرت نرم

  28 بهمن 1396 ساعت 10:49

  زبان و هویت

  توانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه‌های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است. نوشتار حاضر به بررسی نقش زبان ملی در قدرت نرم کشورها با رویکردی به سیاست کشورهای مختلف می‌پردازد.

 • نقد و آسیب‌شناسی رویکرد همسان‌پنداری‌ منابع فرهنگی قدرت به‌مثابه قدرت نرم

  10 دی 1396 ساعت 11:14

  حكمرانی و مردمسالاری دینی

  یکی از آسیب‌های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، همسان‌پنداری‌ یا این‌همانی منابع قدرت به‌مثابه قدرت است؛ این موضوع در حالی است که دارا بودن منابع قدرت، به معنای داشتن قدرت نیست بلکه نیازمند عملکرد ملی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح و... است تا منابع بالقوه به قدرت بالفعل تبدیل شوند.