1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. فردین منصوری
فردین منصوری

فردین منصوری

دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی تهران

تعداد مقالات: 1

  • ضرورت سیاست توانمندسازی در مواجهه با مسئله بی‌خانمانی

    27 شهریور 1396 ساعت 17:42

    اعتیاد

    به نظر می‌رسد طرح‌ها و سیاست‌های سازمان‌دهی بی‌خانمانی در شهر تهران که بخش عمده‌ای از آن توسط شهرداری تهران انجام می‌شود یک رویکرد مکان – خدمت (ایجاد مدد سراهای شبانه) و به‌صورت ارائه خدماتی به‌صورت موقت و محدود است. در این رویکرد تلاشی برای بازگرداندن این قشر آسیب‌دیده به زندگی عادی و توانمندسازی آنان صورت نمی‌گیرد.