1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. رضا عظیمی
رضا عظیمی

رضا عظیمی

کارشناس شرکت آب منطقه‌‌ای مرکزی، دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی

تعداد مقالات: 1

  • منابع آب ژرف: فرصت یا تهدید!؟

    9 بهمن 1395 ساعت 15:55

    بیابان‌زایی

    گاهی در رسانه‌ها و نیز در سیاست‌های رسمی، از منابع آب ژرف به‌عنوان راه‌حل اساسی برای خروج کشور از بحران آب اشاره می‌شود. این نوشتار سعی دارد که بهره‌برداری از آب‌های ژرف به‌عنوان راه‌حلی برای برون‌رفت از کشور از بحران منابع آب را به چالش بکشد و به راه‌کارهای منطقی برای این منظور اشاره کند.