1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. مهران مطبوع ریاحی
مهران مطبوع ریاحی

مهران مطبوع ریاحی

کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه کبک کانادا

تعداد مقالات: 1

  • ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور

    4 اسفند 1394 ساعت 16:35

    اقتصاد بوم‌شناختی

    چرا اهتمام جدی برای یافتن یک راهکار اساسی جهت رفع مشکل فقدان سازوکارهای اجرا و هدایت برنامه جامع سالانه کشت بر اساس نیاز بازار، در کشور صورت نپذیرفته است؟ هدف از ارائه این مقاله پرداختن به این موضوع مهم و ارائه یک پیشنهاد کاربردی برای مدیریت یکپارچه برنامه‌های مرتبط با تهیه برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور است.