1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. فرهنگ
  6. >
  7. میراث فرهنگی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

21 فروردین 1395 ساعت 16:54 شماره مسلسل: 4400191

ضرورت مدیریت یکپارچه محلات تاریخی شهری

«عودلاجان» میراثی در آستانه نابودی

«عودلاجان» میراثی در آستانه نابودی

محله عودلاجان در دهه‌های نخست قرن حاضر، به واسطه افت شاخص‌های سکونتی و عدم تطبیق با نیازهای نوظهور ساکنانش، رفته‌رفته بخشی از ساکنان اصلی خود را از دست داد و دچار فرسودگی کالبدی و افت شاخص‌های مختلف سکونتی شد.


محلات تاریخی شهری از چند جهت حائز اهمیت‌اند: نخست آنکه بخش وسیعی از خاطرات جمعی مردمان یک شهر و در بعضی موارد مردمان یک سرزمین با این محلات پیوند خورده است؛ دوم آنکه این محلات بخش قابل ملاحظه‌ای از میراث تاریخی و فرهنگی کشورها را در خود جای داده‌اند و سوم آنکه در صورت توجه بهینه به آنها، می‌توانند نقشی اساسی در رشد فرهنگی و اقتصادی شهرها و کشورهای خود ایفا کنند. تمامی موارد فوق هنگامی که در مورد محلات تاریخی موجود در پایتخت‌ کشورها سخن می‌گوییم از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌گردند.
اما در ایران این محلات تاریخی به صورت عام و محلات تاریخی موجود در شهر تهران به صورت خاص، به واسطه عوامل گوناگونی که می‌توان مهمترین آنها را ضعف سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته پیرامون این محلات و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری در برخورد با مسائل آنها دانست، در شرایط چندان مناسبی به سر نمی‌برند و اگر همین منوال ادامه یابد در آینده‌ای نزدیک ایران بخش عظیمی از میراث تاریخی، فرهنگی و معماری خود را برای همیشه از دست خواهد داد.
نمونه‌های فراوانی از این محلات در شهرهای تاریخی مختلف ایران وجود دارد و نمونه بارز این محلات در پایتخت ایران، محله «عودلاجان» است؛ این محله که در کنار محلات دیگری چون «ارگ»، «بازار»، «چاله میدان» و «سنگلج» یکی از پنج محله اصلی تهران قدیم بوده است؛ در حال حاضر از جنوب به خیابان پانزده خرداد، از شرق به خیابان ری، از شمال به خیابان امیرکبیر و از غرب به خیابان ناصرخسرو محدود می‌شود؛ محله‌ای که به واسطه مدیریت نامناسب شهری در زمینه نام‌گذاری و تقسیم محلات شهری، امروزه نامی از آن در نقشه شهری تهران به چشم نمی‌خورد.

این محله به واسطه قدمت آن، ضمن پیوند داشتن با خاطرات جمعی بخشی از شهروندان تهرانی، بناهای ارزشمند تاریخی و مذهبی گوناگونی را در خود جای داده و شاهد رخدادهای تاریخی مهمی نیز در جای جای خود بوده است؛ که با باززنده‌سازی کلیت این محله و بناهای ارزشمند آن و جانمایی رخدادهای تاریخی مهمی که در آن رخ داده است؛ می‌تواند تبدیل به یکی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری مهم پایتخت و حتی ایران شود.
این محله در دهه‌های نخست قرن حاضر، به واسطه افت شاخص‌های سکونتی و عدم تطبیق با نیازهای نوظهور ساکنانش، رفته‌رفته بخشی از ساکنان اصلی خود را از دست داد و عدم توجه مدیریت شهری به این روند و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در مورد بافت‌های تاریخی شهری به صورت عام و این محله به صورت خاص که تاکنون نیز ادامه یافته است، بر شدت افت شاخص‌های سکونتی آن و در نتیجه روند مهاجرت ساکنان اصلی این محله افزود. با افت شاخص‌های سکونتی در این محله و خروج ساکنان اصلی آن، عودلاجان تبدیل به محل سکونتی ارزان قیمتی برای مهاجران تازه واردی به شهر تهران شد که از وضعیت اقتصادی چندان مناسبی در مراحل اولیه مهاجرت برخوردار نبودند. وضعیت اقتصادی نامناسب این مهاجران و عدم تعلق خاطر آنها به محله بر عوامل پیشین افزوده شد و موجبات فرسودگی بیشتر و افت سریع‌تر شاخص‌های سکونتی را فراهم کرد، این امر در کنار عدم توجه مدیریت شهری به روند نزولی شاخص‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، امنیتی و ... این محله را بیش از پیش دچار فرسایش و رکود کرد.
همجواری «عودلاجان» با «بازار تهران» که قطب اقتصادی مهم پایتخت و ایران است؛ در کنار مدیریت شهری ضعیف، عاملی دیگر در افزایش فرسودگی کالبدی این محله و افت شاخص‌های مختلف سکونتی در آن شد. نفوذ تدریجی بازار به درون محل در فقدان نظارت مناسب مدیریت شهری، نخست با ورود انبارها و کارگاه‌های وابسته به آن به درون بافت مسکونی «عودلاجان» آغاز و با همراهی مدیریت شهری در صدور مجوز تاسیس پاساژهای تجاری در بافت مسکونی محله، که علیرغم مشاهده نتایج ویرانگر آن برای کلیت محله همچنان نیز ادامه دارد، ادامه یافت.
شرح فوق توضیحی مجمل و مختصر پیرامون روند و عواملی بود که عودلاجان تاریخی را علیرغم سرمایه‌های ارزشمند موجود در آن امروز در معرض نابودی قرار داده است.

عودلاجان تاریخی علیرغم سرمایه‌های ارزشمند موجود در آن امروز در معرض نابودی قرار گرفته است.

اگرچه چند صباحی است که به واسطه به اوج رسیدن بحران‌های موجود در این محله، برخی توجهات به سوی آن جلب شده؛ اما این توجهات و بعضاً اقدامات صورت گرفته، به واسطه دنبال‌شدن از سوی نهادهای گوناگونی که هر یک اهداف و وظایف خاصی را دنبال می‌کنند و فاقد هرگونه نگرش کل‌گرایانه و سیستمی به محله می‌باشند، اگر نگوییم موجبات تسریع روند فرسایش و نابودی آن را فراهم کرده است اما نتوانسته جلوی این فرایند را بگیرد.
سه نهاد مختلف در محله عودلاجان تهران درگیر هستند: شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی. این متفاوت بودن مراجع تصمیم‌گیری پیرامون محله تاریخی عودلاجان یکی از عواملی است که آینده این محله را در معرض خطر قرار داده است؛ چرا که هر یک از این سه سازمان، بدون در نظر داشتن طرحی کلی از آنچه که محله عودلاجان می‌بایست با توجه به پیشینه، امکانات و شرایط، به آن تبدیل شود و تنها با در نظر داشتن اهداف و وظایف خود، طرح‌هایی را بدون پیوندی ارگانیک با یکدیگر در این محله دنبال می‌کنند؛ که می‌تواند در نهایت لطمات جبران‌ناپذیری را به این محله و بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی و تاریخی پایتخت و البته ایران وارد نماید.
پیشنهاد اولیه این متن آن است که دولت با همکاری شورای شهر تهران هر چه سریعتر در موضوع محله عودلاجان ورود کرده و با تشکیل کمیته‌ای واحد که می‌تواند متشکل از روئسا و نمایندگان هر سه سازمان مذکور باشد؛ در وهله نخست از انجام اقدامات پراکنده و بدون مطالعه کنونی در درون بافت محله عودلاجان جلوگیری نموده و در گام بعد با تشکیل کمیته‌ای بین رشته‌ای از اساتید و متخصصان شاخص کشور در زمینه بافت‌های فرسوده شهری و تاریخی و با انجام فراخوانی ملی و حتی بین‌المللی که نمونه‌های آن در مورد سایر محلات تاریخی شهری در کشورهای دیگر جهان نیز صورت گرفته است؛ به مناسب‌ترین طرح کلی برای باززنده‌سازی محله عودلاجان با توجه به پیشینه تاریخی و امکانات بالقوه موجود در آن دست یابد و آنگاه با در نظرداشتن این طرح و با استفاده از کمک کارشناسان خبره در زمینه بافت‌های فرسوده شهری و تاریخی با مدیریتی واحد، پس از شناسایی و تغییر مجموعه قوانینی که برای باز زنده‌سازی این محله می‌بایست مورد تغییر و یا تجدید نظر قرار گیرند؛ اقدام به مداخله در بافت و باز زنده‌سازی آن نماید. ادامه اقدامات پراکنده کنونی از سوی نهادها و سازمان های گوناگون که غالب آنها بدون انجام مطالعات همه جانبه‌ای که لازمه مداخله در چنین بافت‌های تاریخی‌ای می‌باشد و در برخی موارد شائبه دنبال نمودن منافع اقتصادی و سیاسی خاصی را نیز با خود دارد؛ می‌تواند ضمن بدتر نمودن شرایط نامناسب کنونی محله عودلاجان موجبات از بین‌رفتن کامل آن را فراهم کند.

لینک عضویت در کانال تلگرام شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.