1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. گروه‌های اجتماعی خاص
  6. >
  7. زنان

نوع مطلب: مقاله سیاستی

8 اسفند 1396 ساعت 12:13 شماره مسلسل: 7700503

جریان‌سازی جنسیتی بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد

جریان‌سازی جنسیتی بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد

هدف برنامه عمران سازمان ملل ایجاد انگیزه در جوامع به‌منظور بسترسازی موقعیت‌های متناسب با شایستگی زنان است، چراکه تحقق توسعه بدون حضور زنان در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. هدف از این تحقیق بررسی جریان‌سازی جنسیتی بر اساس اسناد سازمان ملل است.

تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی، وابسته به عوامل متعددی است که یکی از مهم‌ترین این عوامل، استفاده‌ی بهینه از منابع نیروی انسانی است. بنا بر باور بسیاری از صاحب‌نظران انسان، محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه‌ی آحاد آن ظرفیت توسعه‌پذیری داشته باشند و راه‌و‌روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. چنانچه این کشورها بتوانند نیروی انسانی خود را در جهت رشد و تعالی بار آورند با کشورهای صنعتی رقابت خواهند کرد.از سوی دیگر دیدگاه علمی شایسته‌سالاری به‌عنوان رکن بنیادی در تهیه و تدوین استراتژی‌های منابع انسانی برای نیل به ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار، زن یا مرد بودن را به کنار می‌زند و تنها به کارایی، لیاقت و شایستگی افراد می‌نگرد. بررسی وضعیت زنان در جهان نشان می‌دهد که آنان از لحاظ نوع شغل، سطح درآمد و برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی در وضعیت نامناسبی هستند.

اگرچه آمار نشان می‌دهد که تعداد زنان در نیروی کار رو به افزایش است و ورود زنان به مشاغل مختلف نسبت به گذشته آسان‌تر شده است، اما پیشرفت زنان در فضای کار هماهنگ با تعداد زنان شاغل و تحصیل‌کرده نیست. با وجود اینکه زنان یکی از عوامل مهم در راه سازندگی کشورها محسوب می‌شوند و باید متناسب با نیاز جامعه زمینه لازم جهت ظهور و رشد استعدادهای بالقوه و مشارکت هر چه بیشتر آنان فراهم شود(احمدی، 1385: 78-77). در نتیجه سیاست‌گذاری جنسیتی امروزه بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده‌است و دلیل این اهمیت این است که فهم بهتر علل و نتایج سیاست‌گذاری‌ها به متخصصان امکان می‌دهد که توصیه‌ها و پیشنهادهای بهتری به کارگزاران دولتی در سطوح ملی و محلی ارائه دهند.

علی‌رغم افزایش تعداد زنان در نیروی کار، پیشرفت زنان در فضای کار هماهنگ با تعداد زنان شاغل و تحصیل‌کرده نیست.

از سوی دیگر نشست هزاره در سال 2000 بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به‌عنوان اهداف توسعه، به نوبه خود صحه گذاشته و اهمیت آنها را به‌عنوان روشی برای نیل به سایر اهداف تصریح کرد. برنامه عمران سازمان ملل متحد متعهد به حمایت از توسعه ظرفیت شرکای ملی خود در راستای اتخاذ رویکردهایی برای پیشبرد حقوق زنان و لحاظ کردن کلیه فعالیت‌های آنان در جهت توسعه به‌عنوان بنیانی برای نیل به اهداف توسعه هزاره است. اهداف توسعه هزاره شامل هشت آرمان بود که باید تا سال ۲۰۱۵ محقق می‌گردید تا به چالش‌های اصلی توسعه جهان پاسخ دهند. اهداف توسعه هزاره از اقدامات و اهدافی که در بیانیه هزاره آمده تصویری ترسیم می‌کند. بیانیه هزاره در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کرده‌اند.این هشت آرمان عبارت‌اند از:از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی،گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان،کم کردن مرگ کودکان،بهبود سلامت مادران،مبارزه با ایدز،مالاریا و دیگر بیماری‌ها،تضمین پایداری محیط‌زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه.

هیچ جامعه‌ای توسعه‌یافته‌ای نیست که در آن، بر اهمیت حضور زنان در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی تأکید نشده باشد. شاخص اصلی توسعه را باید در نظام مدیریتی آن جامعه جستجو کرد، به طوری که هر چه شایسته‌سالاری در مدیریت تحکیم یابد، مسیر توسعه هموارتر است. چرا که وقتی شایستگان از هر جنس و طبقه‌ای سکان رهبری و مدیریت جامعه را به عهده گیرند، موانع پیش روی توسعه برداشته می‌شود. این یک هدف جهانی است که سازمان‌های متعدد بین‌المللی نیز مدافع آن هستند و مقصود آن است که توانایی انسان‌ها را نه در قالب تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آنها، بلکه در قالب سعی‌شان برای بسط ارتباط‌های اجتماعی و اعتلای انسانی ببینیم تا شاهد عقب‌نشینی نظامی باشیم که انسان‌ها را در مرزبندی‌های طبقاتی و جنسیتی گرفتار می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی جریان‌سازی جنسیتی بر اساس اسناد سازمان ملل است.

سرفصل توسعه انسانی

سرفصل توسعه انسانی به ایجاد محیطی اشاره می‌کند که در آن هم مردان و هم زنان می‌توانند نیروی بالقوه خود را شکوفا ساخته و زندگی بارور و خلاق در چارچوب نیازها و علایق خود داشته باشند. نکته اساسی در گسترش این انتخاب‌ها مسئله ساختن توانمندی‌های انسان‌هاست. مسئولیت برنامه عمران حمایت از دولت‌های ملی برای ایجاد بستری در کشور به‌منظور رشد و نمو توانمندی‌های مردان و زنان از جمله توجه خاص به گسترش توانمندی‌های زنان است. این مسئله نیازمند شناسایی و حذف موانع و تبعیضی است که شکوفایی کامل توانمندی‌های آنان را محدود ساخته‌است (Hausmann, 2009: 3-10).

توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی

مبنای عمل پکن (1995) همچنان راه‌کار مرتبطی برای برنامه‌ریزی توسعه است چرا که حاوی دستورکار برای توانمندسازی زنان بوده که توسط همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری و اساسی برای برابری، توسعه و صلح است. بنابراین، مبنای عمل پکن دارای طرح کلی برای توانمندسازی زنان بوده که بسیار واضح ، صریح و قابل‌اجرا است. این سند حاوی تحلیل جنسیتی مشکل‌ها، فرصت‌ها و استانداردهای مشخص برای اقدام است که باید توسط دولت‌ها، سازمان ملل متحد و جامعه مدنی و در موارد مربوطه بخش خصوصی اجرا گردند. علاوه بر این، مبنای عمل پکن حاوی اولین تعهد جهانی به جریان‌سازی جنسیتی به‌عنوان روشی است که به توانمندسازی زنان منجر می‌گردد. در اجرای اقدام‌های پیشنهادشده سیاست فعال و ملموس جریان‌سازی دیدگاه جنسیتی در کلیه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها باید ارتقا یافته تا قبل از اتخاذ تصمیم، تأثیر آنها بر زنان و مردان تحلیل شود (Steans and Ahmadi, 2005: 227-245).

همان‌طور که شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در 1997 تصریح نموده ، هدف جریان‌سازی جنسیتی برابری جنسیتی بوده که به‌منظور تحقق آن، توانمندسازی زنان ضرورت دارد. در پرتوِ این قضیه و بحث مطروحه، کار جریان‌سازی جنسیتی در برنامه عمران دو نقش را دنبال می‌کند: حمایت از توانمندسازی زنان برای گسترش توانمندی‌ها، فرصت‌ها و انتخاب‌های آنان، کسب حقوق آن‌ها و در برابری کامل قرار گرفتن و توسعه ظرفیت دولت‌ها برای پاسخ مثبت به علایق و دغدغه‌های زنان. از سوی دیگر سیاست فراگیر در سازمان ملل متحد پیرامون برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بدین ترتیب بود که در ماه مه 2006 ، راهبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را در سطح کل سازمان ملل تصویب کردند. این سند گام‌های مورد نیاز برای نیل به اهداف مورد اجماع را از طریق مدیریت مبتنی بر نتایج، چارچوب‌های پاسخ‌گویی، توسعه ظرفیت‌ها ، ارزیابی و تخصیص منابع کافی که همه از طریق توزیع و مدیریت اطلاعات و دانش کارآمد حمایت‌شده توصیف می‌کند. راهبرد برابری جنسیتی این اولویت‌ها را دربرمی‌گیرد (مرعشی،1388: 6-5).

هدف جریان‌سازی جنسیتی، حمایت از توانمندسازی زنان، کسب برابری و توسعه ظرفیت دولت‌ها برای پاسخ مثبت به علایق و دغدغه‌های زنان است.

اقدامات برنامه عمران سازمان ملل متحد

برنامه عمران اقدام‌های متعددی برای بهبود عملکرد برنامه عمران اتخاذ نمود که در ذیل به این اقدام‌ها اشاره شده است.

کمیته راهبردی و اجرای جنسیت

این کمیته که توسط رئیس سازمان در سال 2006 تأسیس شده، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در زمینه جریان‌سازی جنسیتی درون برنامه عمران بوده و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر کلیه دفاتر در این مورد است. کمیته سالانه پنج الی شش جلسه به‌منظور پایش برنامه عمل جنسیت داشته و گزارش سالانه را به هیئت مدیره ارائه می‌کند. کلیه دفاتر منطقه‌ای نیز کمیته‌های این چنین تشکیل داده تا سیاست‌گذاری موازی و پایش فعالیت‌ها را به عهده گیرند (برنامه عمران سازمان ملل متحد، 2008: 11-9).

هماهنگی برای برابری جنسیتی

نقش برنامه عمران به‌عنوان هزینه‌کننده و مدیر سیستم هماهنگ‌کننده مقیم به این سازمان هم مسئولیت و هم فرصت استثنایی داده تا با سایر آژانس‌های سازمان ملل متحد در اجرای برنامه برابری جنسیتی همکاری کند.همچنین نیاز به نگهداری و تقویت فراگیری ملاحظه‌های برابری جنسیتی در تمام روندها و برنامه‌های سطح کشوری و منطقه‌ای برنامه عمران واضح است.بنابراین برنامه عمران به مشارکت فعال با شرکای خود در حمایت از دیدگاه جریان‌سازی جنسیتی ادامه داده تا تضمین نماید که کلیه آموخته‌های مرتبط با جنسیت در ساختارهای روبه ظهور و همچنین فعالیت‌های تکمیلی خود آن به صورت راهبردی منعکس می‌گردد (Walby, 2005: 321-343).

مدیریت، پاسخ‌گویی، ظرفیت، مدیریت دانش و هماهنگی تقویت‌شده

شریک اصلی برنامه عمران در هر کشور دولت ملی و نماینده مقیم و هماهنگ‌کننده مقیم و مدیر کشوری بوده که به تضمین ادامه گفتگو و اطلاعات درباره مسائل برابری جنسیتی با وزارتخانه‌های همکار، مسئولین اجرا، گزارش‌دهی اهداف توسعه هزاره و دستگاه ملی برای زنان توجه خاص خواهد داشت.به‌منظور ارتقای کارآمدی، برنامه عمران اقدامات ذیل را انجام می‌دهد:

1-به‌عنوان بخشی از بحث‌های مطروحه برای افزایش کارآمدی عملکرد نماینده مقیم و هماهنگ‌کننده مقیم و تقویت چارچوب پاسخ‌گویی خود، برنامه عمران دستاوردهای مد نظر جریان‌سازی جنسیتی خود را مشخص کرده و در پی یافتن سازوکارهای افزایش پاسخ‌گویی برای نتایج برابری جنسیتی است.

2-برنامه عمران ملاحظه‌های برابری جنسیتی و ابعاد مدیریت جریان‌سازی جنسیتی در دوره‌های هماهنگ‌کننده مقیم را می‌سنجد.

3-هماهنگ‌کننده مقیم در مطابقت با تعهدهای سرتاسر سیستم سازمان ملل متحد موارد زیر را انجام می‌دهد:

1-3تضمین توسعه و اجرای راهبرد برابری جنسیتی برای دفتر هماهنگ‌کننده مقیم.این راهبرد تضمین کرده که تیم کشوری سازمان ملل متحد ملاحظه‌های برابری جنسیتی را در چارچوب فعالیت‌های عمومی با برنامه‌ریزی مشترک در صورت لزوم انجام می‌دهد.

2-3تضمین کارآمدی منابع متخصص جنسیت، افراد پیگیر امور جنسیت و کارگروه‌های جنسیت از طریق ایجاد حوزه‌های وظایف صریح، تضمین آموزش کافی و باثبات و افزایش حمایت و مشارکت کارکنان ارشد.

3-3تضمین پیشرفت مستمر در سازوکارهای پاسخ‌گویی و گنجاندن نتایج برابری جنسیتی مورد اجماع دولت‌ها و شاخص‌های حساس به جنسیت در چارچوب‌های راهبردی (Walby, 2005).

ترویج برابری جنسیتی و نیل به اهداف توسعه هزاره

در فرایند گنجاندن پیگیری اهداف توسعه هزاره در راهبردهای ملی توسعه، برنامه عمران از سازمان‌های ملی مشغول در بر گرفتن دیدگاه مورد نیاز جنسیتی با توجه خاص به زمینه‌ی زیر حمایت فعال می‌کند:

ابزار برنامه‌ریزی کلان که تحلیل جنسیتی را در بر گرفته و نتایج برابری جنسیتی را مشخص می‌کند که در زیر توضیح داده شده است:

ابزار برنامه‌ریزی کلان که تحلیل جنسیتی را در بر گرفته و نتایج برابری جنسیتی را مشخص می‌کند:

ابعاد برنامه‌ریزی کلان از جمله برنامه‌های ملی توسعه، مدیریت اشکال گوناگون کمک‌ها و سیاست‌های فناوری بر برابری جنسیتی تأثیر دارند. علاوه بر این، پیامدهای این مداخله‌های سیاست‌گذاری می‌توانند بنا به میزان تشخیص آن‌ها و در بر گرفتن روابط و تفاوت‌های جنسیتی محدود یا گسترده باشند. اما تحلیل‌های اخیر جنسیت در برنامه‌های راهبردی و برنامه‌های توسعه مؤید آن است که توجه به مسائل جنسیتی در کل اسناد نظام‌مند نبوده است. بنابراین برنامه عمران در همکاری با شرکای خود از رشد ظرفیت‌سازی بازیگران دولتی و غیردولتی برای تضمین آگاهی بیشتر از ارتباط‌های بین برابری جنسیتی، رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه حمایت کرده و از اقدام‌های ملموس به‌منظور گسترش برابری جنسیتی حمایت می‌کند (Krook and True, 2012: 103-127).

حضور پررنگ زنان در دولت به‌تنهایی متضمن حکمرانی فراگیرتر و مشارکتی‌تر نیست

حمایت از مشارکت فراگیر

مردم‌سالاری فراگیر، مشارکت همه بازیگران اجتماعی از جمله زنان در گفتمان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی است. علاوه بر این، این‌گونه مردم‌سالاری نیازمند مشارکت فعال زنان به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان در همه بخش‌های دولت است. در حالی که موفقیت‌هایی در چند کشور در افزایش زنان در قوه مقننه حاصل شده، موفقیت کمتری در ایجاد فهم مشترک میان نمایندگان نسبت به نقشی که برابری جنسیتی در توسعه ملی ایفا می‌کند به دست آمده است. بنابراین یک هدف عمده، گسترش تعداد زنان در دستگاه‌های دولتی در کلیه سطوح است و برنامه عمران در این زمینه بر حمایت از به‌کارگیری نسبت‌های بیشتر زنان در قوه مجریه و تقویت ظرفیت‌ها تمرکز می‌کند.

البته حضور پررنگ زنان در دولت به‌تنهایی متضمن حکمرانی فراگیرتر و مشارکتی‌تر نیست، چرا که هم زنان و هم مردان متحمل رفتارها و نگرش‌های تبعیض‌آمیز هستند. در نتیجه هدف اصلی کمک به گسترش ظرفیت هم کارکنان زن و هم کارکنان مرد دولت برای کار به گونه حساس به جنسیت بوده که طبق تعریف فراگیر و مشارکتی به‌منظور تضمین آنکه دیدگاه‌های زنان وارد اقدام و گفتمان سیاست‌گذاری ملی شده است و دست‌یابی برابر به دارایی‌ها و منابع را تضمین می‌کند.بر همین منوال راهبردهایی برای همکاری با بازیگران سیاسی اصلی از قبیل نهادهای قانون‌گذاری و قانون اساسی به‌منظور افزایش آگاهی و رهبری در مسائل برابری جنسیتی (شامل همکاری آن‌ها در بودجه‌بندی جنسیت)، ارتقای اقدام‌های مثبت به‌منظور حصول برابری جنسیتی و رشد و حمایت پرورش رهبران زن ضرورت دارند. این شامل تأمین توصیه‌های آگاه و حساس به جنسیت درباره طرح انتخاباتی، قانون حزب سیاسی و جنبه‌های دیگر مدیریت انتخابات است.

در سطح جهانی، برنامه عمران با شرکا ارتباط تنگاتنگی به‌منظور تدوین ابزار فنی پیرامون رویکردهای عملی که تأمین‌کننده دامنه‌ای از اقدام‌ها که از به حاشیه راندن زنان به‌عنوان نامزد جلوگیری نماید برقرار می‌کند. در نهایت همکاری برنامه عمران با رسانه‌ها، تنظیم دسترسی به اطلاعات و حمایت از ابتکارهای عمل حکمرانی الکترونیک باید حساس به جنسیت بوده و متضمن دسترسی زنان به کانال‌های اطلاع‌رسانی بوده تا آنها بتوانند به شکل کارآمد در گفتمان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت کنند.

چارچوب عملیاتی برای برابری جنسیتی

در چارچوب عملیاتی برای برابری جنسیتی حوزه‌هایی وجود دارد که در هر کدام برابری بین زنان و مردان جز ذاتی توسعه است:

الف-حوزه توانایی‌ها که به توانایی‌های پایه انسان مربوط بوده مانند آموزش که ابزاری هستند که افراد از طریق آنها به انواع دیگر رفاه دسترسی دارند.

ب-حوزه دسترسی به منابع و فرصت‌ها که به برابری در فرصت به‌کارگیری توانایی‌های پایه از طریق دسترسی به منابع(مانند درآمد و اشتغال) و همچنین فرصت سیاسی(مانند حضور در پارلمان و سایر نهادهای سیاسی) برمی‌گردد.بدون دسترسی به منابع و فرصت‌های سیاسی و اقتصادی زنان نمی‌توانند توانایی‌های خود را به‌کارگیرند (برنامه عمران سازمان ملل متحد ، 2008: 21-16).

منتقدان معتقدند جریان‌سازی جنسیتی نمی‌تواند نسخه‌ای برای تمامی کشورها باشد بلکه باید با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی کشور موردنظر اجرا شود.

نقد دیدگاه جریان‌سازی جنسیتی

منتقدان این رویکرد بر این باورند که تأکید جریان‌سازی جنسیتی به توازن جنسیتی در عرصه‌های مختلف و توسعه ظرفیت دولت‌ها برای تحقق این امر فاقد نگاه فرهنگی-بومی است، چراکه کشورها با شرایط فرهنگی مختلف و باورها و سنت‌های متفاوت هستند . بنابراین جریان‌سازی جنسیتی نمی‌تواند نسخه‌ای برای تمامی کشورها باشد بلکه باید با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی کشور این راهبرد اجرا شود (Mukhopadhyay, 2014).

همچنین ماریا استراتیگاکی محقق در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی ادعا نمود تأثیرات اساسی فرآیند جریان‌سازی جنسیتی اندک بوده و منجر به نتایج متناقضی شده‌است.فرآیند جریان‌سازی جنسیتی اگرچه منجر به ایجاد فرصت‌هایی در حوزه‌های سیاست‌گذاری شده‌است اما در بعضی حوزه‌ها نیز عملکرد مثبتی نداشته‌است. او ادعا نمود در سال 2003،جریان‌سازی جنسیتی در حوزه‌های سیاست‌گذاری در نهادهای اروپایی با شکست روبرو گردید(Stratigaki,2005). همچنین منتقدان معتقدند جریان‌سازی جنسیتی منجر به افزایش تعداد زنان در پست‌های مدیریتی سطح بالا نگردید(True, 2010).

نتیجه‌گیری

هدف برنامه عمران سازمان ملل ایجاد انگیزه در جوامع به‌منظور بسترسازی موقعیت‌های متناسب با شایستگی زنان است، چراکه تحقق توسعه بدون حضور زنان در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. برنامه عمران سازمان ملل متحد در تلاش برای گسترش ظرفیت شرکای ملی خود به‌منظور ایجاد رویکردهایی برای پیشبرد حقوق زنان برای نیل به اهداف توسعه هزاره است. علاوه بر این برنامه عمران بر پایه آن نگرش که توسعه انسانی باید اساس تمامی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه باشد شرکای ملی خود را مورد حمایت قرار می‌دهد بدین منظور که پیشرفت به سمت اهداف توسعه هزاره تسریع شود. همچنین برنامه عمران از طریق اقدامات اجرایی و تمهیدات نهادی به‌منظور برابری جنسیتی پشتیبانی خود را از پیشبرد نتایج برابری جنسیتی پایدار و مرتبط با کشور و شناسایی و حذف موانع داخلی ورود زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گسترش می‌دهد.اما ضعف جریان‌سازی جنسیتی عدم توجه به فرهنگ،آداب و رسوم و سنن جوامع مختلف است.در نتیجه توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف باید در راهبرد جریان‌سازی جنسیتی لحاظ گردد.

منابع
احمدی،ح. (1385)، نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی زنان، تهران، مرکز پژوهش‌های زنان، دوره چهارم، شماره سوم.

برنامه عمران سازمان ملل متحد. (2008). گزارش راهکار برابری جنسیتی برنامه عمران سازمان ملل متحد نقل شده از :
http://www.undp.org/content/undp/en/home/funding/core-donors.html

مرعشی،ح. (1388).راهکار جریان‌سازی جنسیتی برای مجریان،تهران،برنامه عمران سازمان ملل متحد.

Hausmann, R. (2009). The global gender gap report 2009. World Economic Forum.

Krook, M. L., & True, J. (2012). Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality. European Journal of International Relations, 18(1), 103-127.

Mukhopadhyay, M. (2014). Mainstreaming gender or reconstituting the mainstream? Gender knowledge in development. Journal of International Development, 26(3), 356-367.

Steans, J., & Ahmadi, V. (2005). Negotiating the politics of gender and rights: Some reflections on the status of women's human rights at ‘Beijing Plus Ten’. Global Society, 19(3), 227-245.

Stratigaki, M., (2005) "Gender Mainstreaming vs Positive Action. An Ongoing Conflict in EU Gender Equality Policy", European Journal of Women's Studies 12 (2): 165-186.

True, J. (2010) "Mainstreaming Gender in International Relations". Gender Matters in Global Politics (New York: Routledge) L.J. Shepherd (Ed.) 194"

Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.