1. حوزه‌های سیاستی
 2. >
 3. سیاست داخلی
 4. >
 5. تنوع فرهنگی - هویتی و انسجام ملی
 6. >
 7. زبان و هویت

نوع مطلب: مقاله سیاستی

28 بهمن 1396 ساعت 10:49 شماره مسلسل: 4400490

نگاهی به نقش ترویج زبان در بازتولید قدرت در سیاست‌های جهانی

زبان ملی و قدرت نرم

زبان ملی و قدرت نرم

توانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه‌های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است. نوشتار حاضر به بررسی نقش زبان ملی در قدرت نرم کشورها با رویکردی به سیاست کشورهای مختلف می‌پردازد.

مقدمه

توانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه‌های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است؛ تا جایی که رقابت‌های زیادی بین بازیگران رسمی و غیررسمی برای افزایش منابع نرم‌افزاری قدرت صورت گرفته است. یکی از بسترهای ارتقای قدرت نرم کشورها، ترویج و سیطره زبان ملی در ژئوپلیتیک جهانی یا منطقه‌ای است. به عبارتی، رواج زبان ملی هر کشور در منطقه‌ای خاص منجر به سهولت در دسترسی به منافع ترسیم‌شده توسط آن کشور می‌شود و امروزه به‌وضوح می‌توان سیطره زبان انگلیسی در جامعه جهانی را مشاهده کرد که ارتباط وثیقی با منافع غرب دارد. به همین منظور، نوشتار حاضر به بررسی نقش زبان ملی در قدرت نرم کشورها با رویکردی به سیاست کشورهای مختلف می‌پردازد.

1. قدرت نرم

قدرت توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای دستیابی به نتایجی است که یکی از آن‌ها را ترجیح می‌دهد و می‌تواند توسط اجبار، پرداخت یا جذابیت و تحقق انجام شود. قدرت نرم توانایی برای به دست آوردن نتایج مطلوب توسط جاذبه به‌جای اعمال فشار یا پرداخت است.(1) به‌منظور اخذ نتایج مطلوب در سطوح مختلف، غالباً استفاده از داشته‌های قدرت نرم نیز کارآمد است. از این رو، قدرت نرم معادل توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه و نه اجبار می‌داند.(2) لاجرم، چهره دوم قدرت ملازم با تصمیم است و رفتار طرف مقابل را فاقد جذابیت نشان می‌دهد.(3) برخی از محققان، قدرت نرم را به‌عنوان یک عمل نهادی در نظر می‌گیرند که منجر به پویایی اجتماعی و سیاسی می‌شود.(4) براساس تأکیدات جوزف نای، قدرت نرم اعتقاد بر تغییر اولویت‌های دیگران (بازیگران سیاسی مقابل) دارد به‌گونه‌ای که به وجود آورنده همکاری و ایجاد شرایطی برای انجام کار دلخواه و مورد نظر صاحب قدرت است.(5) در یک جمع‌بندی می‌توان قدرت نرم را برآیند تصویرسازی ایجابی و تأثیرگذاری همراه با رضایت دانست که ناظر بر توانایی نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار، اندیشه‌ها و اذهان با هدف تحمیل خواست و اراده از طریق جلب نظر و متقاعد ساختن ملت و دولت بدون استفاده از اجبار فیزیکی است اما همانند نفوذ نیست؛ برای این‌که نفوذ می‌تواند شامل قدرت سخت و یا پاداش باشد اما قدرت نرم فراتر قانع کردن صرف یا توانایی حرکت دادن مردم بوده و عموماً مشارکت توأم با رضایت را شامل می‌شود.(6) قدرت نرم یک کشور اساساً بر سه منبع فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست خارجی استوار است.(7)

قدرت نرم یک کشور اساساً بر سه منبع فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست خارجی استوار است

2. زبان و قدرت نرم؛ رویکرد نظری

زبان یکی از اجزای هویت ملی در راستای بازتولید قدرت نرم است.(8) به تعبیر جوزف نای، گسترش زبان ملی در مجموعه‌ای خاص، یکی از منابع قدرت نرم به شمار می‌رود.(9) از این رو، زبان ابزار قدرت است که به‌طور گسترده پذیرفته شده است. از یک طرف، در طول تاریخ، دولت­ها اغلب به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم زبان ملی خود را اعمال می‌کنند. (10) زبان یک پیش‌شرط برقراری ارتباطات سیاسی است و همین امر بازتولیدکننده منابع سیاسی قدرت نرم است. (11) جانیس بیالی ماترن اذعان می‌دارد که در پشت یک «زبان» نیز نیروی نمایندگی (representational) وجود دارد. هرچند نیروی نمایندگی غیر فیزیکی است، اما همچنان یک شکل از قدرت اجباری است که مسئول نمایندگی ملت است؛ اما به روش‌های جدیدی اعمال می‌شود.(12)

زبان‌های ملی در صورت ترویج در نقاط مختلف و گرایش جهانی به آن می‌توانند دستاوردهای زیر را داشته باشند که عملکرد آنها، ارتقاء قدرت نرم است؛ گسترش ارزش‌های مستتر در زبان، ایجاد محبوبیت کشورهای زبان هدف، بهبود پرستیژ و چهره منطقه‌ای و بین‌المللی کشور دارای زبان جهانی، ایجاد مراودات فرهنگی و علمی، بسترسازی اعمال نفوذ فرهنگی در کشورها و ملت‌های دیگر، افزایش اقتدار فرهنگی و هنجاری، الگوسازی، نهادینه کردن ارزش‌ها، ایجاد دلبستگی به کشورهای دارای زبان غالب در سطح جهانی، همسویی با سیاست‌های کشور دارای محبوبیت زبانی، افزایش سطح انتقال پیام‌های کشور میزبان در افرادی که نسبت به زبان ترویج‌شده دارای علاقه هستند و غیره. تجمیع این کارکردها برای گسترش زبان ملی در سیطره جهانی و منطقه‌ای منجر به شکوه، زیبایی و بهبود روابط بین‌الملل کشورهای دارای نفوذ زبانی است.

3. عملکرد جهانی در حوزه بازتولید قدرت نرم از طریق زبان ملی

کشور ژاپن با گسترش زبان خود در آسیا تلاش دارد توانمندی ملی خود را افزایش دهد و سیاست‌گذاران زبانی این کشور اعتقاد دارند زبان ژاپنی می‌تواند نمادی از قدرت فرهنگی این کشور باشد که دستاوردهای مهمی برای نظام سیاسی خواهد داشت.(13) مسئولان دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی چین اعتقاد دارند زبان چینی از توانایی تبدیل‌شدن به زبان جهانی برخوردار است و همین امر، یکی از ابزارهای قدرت نرم چین است؛ زیرا زبان چینی می‌تواند منجر به علاقه جهانی نسبت به منافع چین در عرصه بین‌الملل شود.(14) در عین حال، سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده بر روی زبان چینی به‌عنوان ابزار فرهنگ و ارتباطات، پلی برای ارتباط فرهنگی چین با تمدن‌های مختلف بوده و علاقه به زبان چینی، نشان‌دهنده منافع رو به رشد چین و قدرت نرم این کشور در روابط فرهنگی است.(15) دستگاه دیپلماسی اسپانیا تلاش دارد با سرمایه‌گذاری در حوزه زبان اسپانیایی در کشورهای دارای اشتراک زبانی، قدرت نرم این کشور را ارتقاء بخشد و برخی از محققان این کشور بیان می‌کنند که زبان اسپانیایی به‌مثابه یک عامل سیاسی در توسعه سیاست خارجی اسپانیا از طریق منشور استراتژی قدرت نرم عمل می‌کند. (16) کشور اندونزی سعی دارد با افزایش یادگیری زبان اندونزی در استرالیا و تغییر نگرش استرالیایی‌ها نسبت به اندونزی در مردم این کشور، به قدرت نرم دست یابد. (17)

شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) تأکید دارد زبان انگلیسی یک رسانه قدرتمند بوده که ارزش­های سیاسی و اعتقادات تثبیت‌شده‌ای در آن وجود دارد که از طریق آن، شبکه‌های همگرا به وجود می­آید. (18) وزارت امور خارجه آمریکا از آموزش زبان انگلیسی مترصد سیطره فرهنگی در سراسر جهان است. دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا با بهره‌گیری از زبان‌های مورد نیاز، پیام‌های خود را به مخاطبان مورد نظر خویش انتقال می‌دهد. از این رو، آمریکا با پیوند زبان و رسانه مترصد غلبه بر قلب‌ها، ایجاد شرایط سیاسی مطلوب و طرح‌ریزی برای ارزش‌های آمریکایی است.(19)

روسیه با ترویج زبان خویش مترصد است تا از میراث زبانی و ادبی خویش در مناطق هم‌زبان یا علاقه‌مند به زبان روسی، برای ارتقاء قدرت استعماری خویش بهره گیرد و منطقه اوراسیا یکی از این مناطق است. برای رسوخ زبان روسی نیز از راهبردهایی نظیر؛ افزایش کنشگری مؤسسات فرهنگی در سفارتخانه­های روسیه، برپایی بزرگداشت تاریخی زبان روسی، برنامه‌های ترانسفر از طریق دانشگاه‌ها، برنامه‌های درسی مشترک، بورسیه و حمایت مالی از محققان و دانش‌آموختگان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و...، بهره می‌برد. روسیه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبانی و ادبی موجود در پیشینه تمدنی خویش، به بازسازی فضای تمدنی «جهان روسی» (Russian World) و اقتدار نرم بیرونی دست یابد. (20) کشور ترکیه هم تلاش دارد با بهره‌گیری از مشترکات زبانی خود با برخی از کشورهای منطقه و اقوام ترک، نگاه مثبتی را در افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به خود ایجاد کند. تلاش برای الگو قرار گرفتن این کشور از سوی کشورهای منطقه، یکی از اهداف اصلی دیپلماسی فرهنگی ترکیه بوده است که در این مسیر، زبان یکی از ابزارهای مورد تأکید سیاستمداران این کشور است. ترکیه با برسازی یک هویت متکثر چندوجهی و ساختن سازه‌ها و هنجارهای مشترک، نهادینه کردن این ارزش‌ها و هنجارهای مشترک در سطح فراملی از طریق ایجاد یک فضای بین‌الاذهانی، توانسته است تا تصویر مثبتی از خود در سطح منطقه و جهان ارائه دهد.

4. بنیادهای ترویج زبان و عملکرد در سیاست جهانی

برخی از نمودهای عینی این دستاوردهای تئوریک در حوزه اهمیت زبان در سیاست بین‌الملل را می‌توان در نمونه‌های زیر مشاهده کرد. چینی‌ها از طریق «بنیاد کنفوسیوس» و اسپانیایی‌ها از طریق «بنیاد سروانتس» به‌شدت در تلاش هستند تا موقعیت بهتری در حوزه نفوذ زبان خود در سطح جهان کسب کنند. بعد از اسپانیا، ترکیه و کشورهای عربی قرار دارند که در همین مسیر تلاش می‌کنند. ترکیه با بنیاد «یونس اِمره» که ۷۰ شعبه در جهان دارد، تلاش می‌کند برای آموزش زبان ترکی به جوانان کشورهای مختلف به این نقاط، مدرس اعزام ‌کند تا زبان ترکی را به زبان دوم آنها تبدیل کند. کشورهای عربی هم که وضعیت مالی آنها خوب است، تلاش‌های مشابهی را انجام می‌دهند. نگاهی به وضعیت این تلاش‌ها در کشورهای مختلف برای توسعه و آموزش زبان ملی‌شان در جهان برای ترغیب گویشوران به سایر زبان‌ها جهت یادگیری زبان‌های مورد اشاره، حکایت از یک سرمایه‌گذاری کلان، زیربنایی و اساسی، البته از سوی برخی از این کشورها دارد. در کشور روسیه، فرمان جدید پوتین برای اجرای «قانون حفظ و حمایت و توسعه زبان روسی» ابلاغ شده است که ذیل این قانون، وظایفی برای دستگاه‌های مسئول در جهت حمایت از زبان روسی تعیین و ابلاغ شده است. مطابق آنچه کمیته علم، آموزش و فرهنگ شورای فدراسیون روسیه برای اجرای این قانون مصوب کرده، اجرای این قانون یک «وظیفه ملی و اقدامی ضروری در جهت تأمین امنیت کشور» است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی طی فرمانی، محورهای اصلی سیاست‌های حکومت در حوزه زبان روسی و زبان‌های سایر اقوام در فدراسیون روسیه و همچنین ادبیات میهنی در سیاست‌های فرهنگی حکومت را به دستگاه‌های قوه مجریه ابلاغ کرد. ازسرگیری تدریس برخی دروس علوم انسانی از جمله تاریخ ادبیات، فن سخنوری و اصول گفتاری در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین در کتاب درسی زبان روسی، از جمله مواردی است که در این فرمان بر آنها تأکید شده است.

هم‌اکنون زبان انگلیسی، زبان اصلی حدود 427 میلیون نفر در سراسر جهان است

آلمان نیز مترصد توسعه امپراطوری زبانی ژرمن‌ها با کمک دستگاه دیپلماسی آلمان است. گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در جهان، به‌صورت رسمی بر عهده «موسسه گوته» است که یک موسسه عمومی است که بخشی از بودجه آن از طریق شهریه‌ها (حدود ۳۰ درصد) تأمین می‌شود ولی به مقدار قابل‌توجهی از بودجه وزارت امور خارجه استفاده می‌کند (حدود ۷۰ درصد). موسسه گوته ۱۵۸ نمایندگی در خارج از کشور و ۱۲ دفتر در داخل آلمان و در کل جهان بیش از ۲۰۰۰ کارمند دارد. تقریباً هر سال، حدود ۳۰۰ هزار نفر زیر نظر نمایندگی‌های این موسسه آموزش زبان آلمانی می‌بینند. مدرسان این کلاس‌ها را معلمان بومی و همچنین غیربومی تشکیل می‌دهند. منابع آموزش زبان آلمانی در این موسسه مطابق با کتاب‌هایی است که بر اساس چارچوب مرجع اتحادیه اروپا تدوین می‌شوند. اهمیت گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در جهان منجر به آن شده است که در دهه اول پس از جنگ (دهه بازسازی) این موضوع در اولویت قرار گیرد. بلندپروازی ترکیه برای گسترش زبان ترکی توسعه فعالیت‌های «بنیاد یونس امره» کاملاً قابل مشاهده است. این موسسه اگرچه یک نهاد غیردولتی است اما تمامی فعالیت‌هایش در راستای آموزش زبان ترکی در جهان است. موسسه غیردولتی یونس امره با هدف معرفی زبان، فرهنگ، هنر و تاریخ کشور ترکیه، در سال ۲۰۰۹ تأسیس شده و تاکنون ۳۸ نمایندگی در خارج از ترکیه (از جمله ایران) راه‌اندازی کرده و تاکنون هم مجری دوره‌های مختلف آموزش زبان ترکی، پروژه‌های متعدد علمی و فعالیت‌های فرهنگی بوده است. این موسسه از حمایت‌های مادی و معنوی دولت ترکیه بهره‌مند می‌شود و برگزاری سمینارهای فرهنگی-ادبی، دوره‌های آموزش خوشنویسی، گفتگو با نویسندگان و شعرا، اجرای کنسرت موسیقی، تئاتر و شب شعر و... را پیگیری می‌نماید.(21)

دولت آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهایی که بر روی دیپلماسی عمومی خود سرمایه‌گذاری زیادی کرده، یادگیری زبان انگلیسی توسط غیرانگلیسی‌زبانان را نیز در همین چارچوب تعریف کرده و به ترویج آن در سرتاسر جهان مبادرت کرده است. البته انگلیس به‌عنوان کشور مادر این زبان نیز در کنار دولت آمریکا، برنامه گسترده‌ای برای یادگیری زبان در نظر گرفته است. در واقع ترویج زبان انگلیسی برای آمریکا و انگلیس قدرت نرمی فراهم می‌کند که کشورهای دیگر به‌سختی می‌توانند با این قدرت رقابت کنند؛ آکادمی علوم انسانی و اجتماعی بریتانیا، زبان انگلیسی را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این کشور در عرصه قدرت نرم معرفی کرده به‌طوری که زبان انگلیسی به‌نوعی نشان و برند بریتانیا شده است. هم‌اکنون زبان انگلیسی، زبان اصلی حدود 427 میلیون نفر در سراسر جهان است و علاوه بر این، حدود 950 میلیون نفر در جهان نیز این زبان را به‌عنوان زبان دوم خود استفاده می‌کنند و زبان رسمی مراودات میان اکثر کشورها نیز زبان انگلیسی است. طی دو دهه اخیر، موارد مختلفی از اهتمام تصمیم‌سازان سیاست و رسانه در آمریکا و انگلیس برای پیشبرد این امر مشاهد شده که از آن دست می‌توان به تقدیر کلینتون از طراح برنامه آموزش جهانی زبان انگلیسی، اختصاص بودجه عظیم به دیپلماسی عمومی، آموزش زبان انگلیسی به فارسی‌زبانان توسط صدای آمریکا، ترویج زبان انگلیسی به‌عنوان اولویت دیپلماسی عمومی، آمریکاگرایی با آموزش زبان، آموزش سبک زندگی آمریکایی با زبان انگلیسی، راه‌اندازی نرم‌افزار تلفن همراه آموزش انگلیسی، و استفاده از زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار قدرت نرم اشاره کرد.

برای بررسی مدل الگوی ترویج زبان در راستای توسعه دیپلماسی عمومی آمریکا و انگلیس، باید به دو نهاد رسمی در این دو کشور که وظیفه ترویج زبان انگلیسی به آنها از سوی دولت‌هایشان واگذار شده، رجوع کرد. در آمریکا، «دفتر برنامه‌های زبان انگلیسی اداره امور فرهنگی و آموزشی وزارت خارجه آمریکا» این نقش را بر عهده دارد و در سیاست‌های اعلامی این دفتر آمده است: آموزش زبان انگلیسی یکی از اهداف اصلی وزارت خارجه آمریکا جهت گسترش تفاهم متقابل بین مردم آمریکا و دیگر ملل جهان است. افزایش ظرفیت داوطلبان زبان انگلیسی در سرتاسر جهان، موجب نزدیکی آنها با فرهنگ آمریکا می‌شود. یکی دیگر از مزیت‌های آموزش زبان انگلیسی، تبادلات فرهنگی بین ملل مختلف در آمریکاست و به‌عنوان نقطه‌ای مثبت، زن‌ها و گروه‌های اقلیت را به‌خوبی پوشش می‌دهد. دسترسی به بازارهای شغلی جهانی، از دیگر مزایای آموزش انگلیسی است. این آموزش، از طریق سفارت‌ها و کنسولگری‌های امریکا سازمان‌دهی می‌شود.

در کشور انگلیس، آموزش زبان بر عهده «شورای فرهنگی بریتانیا» است که بنا بر ادعای این شورا، در سال 1934 با هدف خلق دانش و تفاهم بین مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، ولز، و اسکاتلند) و سایر مردم جهان به نام «روابط فرهنگی» تأسیس شد. این شورا، که دارای 200 دفتر و نمایندگی در 100 کشور دنیاست، در سیاست‌های اعلامی خود خلق روابط بسیار نزدیک با سایر جهان از خلال هنر، آموزش و روابط اجتماعی را مهم‌ترین وظیفه خود می‌داند. شورای فرهنگی بریتانیا، یک موسسه تدریس زبان انگلیسی دارد؛ این موسسه مدعی است که 75 سال تمام با استفاده از بهترین اساتید زبان انگلیسی، بیش از 100 میلیون نفر در 100 کشور جهان را تحت پوشش یادگیری قرار داده است.

موسسه مذکور، برای یادگیری زبان انگلیسی روش‌های رو در رو در محیط آموزشی و یا استفاده از نرم‌افزارهای خانگی را پیشنهاد می‌دهد. سپس سطح پیشرفت شخص از خلال تست‌های بین‌المللی مهارت مشخص می‌شود. یکی از ابزار مهم این موسسه برای تدریس زبان انگلیسی، استفاده از رسانه‌های کلیدی مثل تلویزیون و رادیو است. این موسسه، سالیانه بیش از سه میلیون امتحان برای افزایش سطح کیفیت دانش‌آموزان و دانشجویان خود در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. از دیگر سیاست‌های این موسسه، دعوت از دانشجویان خارجی برای ورود به انگلیس جهت یادگیری و اعزام جوانان انگلیسی به کشورهای دیگر جهت تجربه کردن زندگی است که تحت عنوان فرصت‌هایی برای جوانان صورت می‌پذیرد. این موسسه، زنجیره‌ای از مؤسسات خود در سرتاسر دنیا ایجاد کرده که بدین‌وسیله دانشجویان و دانش‌آموزان خود در کشورهای مختلف را در تنگاتنگ ارتباط فرهنگی با یکدیگر قرار دهد. شورای فرهنگی تلاش دارد تا دانشجویان را از سرتاسر جهان جهت انجام کار بین‌المللی در انگلیس تشویق نماید و از طرف دیگر، دانشجویان انگلیسی را برای انجام کار جهانی در بیرون از مرزها آماده سازد. یکی از اقدامات ذیربط، آشنایی هنرمندان کشورهای مختلف با هنرمندان بریتانیایی است.(22)

5. جمع‌بندی و پیشنهاد‌

کشورهای قدرتمند جهانی و منطقه‌ای در راستای تقویت قدرت نرمِ فرهنگی خود تلاش دارند زبان ملی خود را در سطوح مختلف رواج دهند تا از این طریق بتوانند ضمن مشروعیت زایی برای عملکرد خود در سیاست‌های بین‌المللی، چهره‌ای مثبت (تصویرسازی مناسب) از خود در افکار عمومی بین‌المللی برجای بگذارند. به همین منظور، دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه کشورها در فرایند دیپلماسی عمومی مترصد رسوخ زبان ملی خود از طریق حمایت مالی، سیاست‌گذاری فرهنگی، پرورش مبلغان، حمایت از زبان‌پژوهان معتبر و... در کشورهای استراتژیک و هم‌جوار خود هستند تا از این طریق بتواند به نتایج دلخواه خود با پرداخت هزینه اندک دست یابند. لاجرم، ترویج زبان ملی در سطح جهانی می‌تواند به بازپخش ارزش‌های کشور هدف، رسوخ فرهنگی، افزایش مبادلات سیاسی و فرهنگی، نزدیکی ملت‌ها و... شود که دستاورد آن، افزایش قدرت نرم کشورهای توانمند در عرصه زبان خواهد بود. با توجه به همین مسئله، جمهوری اسلامی ایران باید تلاش نماید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زبانی برای ارتقاء قدرت نرم خود بهره بگیرد. به دلیل وجود فارسی‌زبانان در کشورهای آسیای و رونق ادبیات فارسی در بین محققان جهانی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این بستر برای ارتقاء همگرایی فرهنگی و زبانی به همراه قدرت فرهنگی خود بهره بگیرد. برخی از سیاست‌های پیشنهادی گسترش زبان فارسی و ترویج ادبیات فارسی در سطح منطقه و جهان به قرار زیر است:

 1. حمایت از گسترش نهادهای ترویج زبان فارسی در کشورهای آسیایی،
 2. افزایش سطح همکاری دانشگاه‌های ایرانی با دانشگاه‌های آسیای مرکزی در راستای گسترش زبان فارسی،
 3. برگزاری آزمون تافل فارسی در کشورهای فارسی‌زبان،
 4. گسترش جشنواره‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی مرتبط با زبان و ادبیات فارسی در کشورهای مشترک‌المنافع،
 5. تأسیس دفتر ترویج زبان فارسی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،
 6. فعال‌سازی دفاتر زبان فارسی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان برای نشر و ترویج زبان و ادبیات فارسی به علاقمندان،
 7. افزایش سطح بورس‌های تحصیلی در زمینه ادبیات و زبان فارسی به دانشجویان خارجی
 8. تأسیس دبیرخانه ترویج زبان فارسی در یکی از دانشگاه‌های کشور برای تعامل با اساتید، محققان و پژوهشگران فارسی‌زبان در سراسر جهان،
 9. برگزاری جشنواره سالیانه حمایت از پژوهشگران خارجی در حوزه زبان و ادبیات فارسی،
 10. افزایش مراودات فرهنگی با کشورهای حوزه آسیای مرکزی در راستای تقویت زبان فارسی به دلیل کثرت فارسی‌زبانان در این منطقه،
 11. تولید، نشر و پخش کتاب‌های با مضامین فرهنگی و ارزش‌های انقلاب اسلامی به زبان فارسی در کشورهای فارسی‌زبان،
 12. همکاری مشترک با مراکز زبان‌پژوهی جهان در راستای تولید نشریات فارسی در سطح بین‌المللی برای رونق پژوهش‌های مرتبط با زبان فارسی،
 13. حمایت از زبان شناسان مشهور در حوزه زبان فارسی برای رشد کمی و کیفی زبان فارسی،
 14. احداث دانشگاه بین‌المللی با زبان فارسی برای پرورش دانشجویان و محققان فارسی‌زبان خارجی،
 15. تأسیس دفتر رصد و پایش زبان فارسی در سطح جهانی در مرکز تحقیقات ریاست جمهوری،
 16. ترسیم چشم‌انداز جهانی زبان فارسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتشار اسناد بخشی در حوزه ترویج ادبیات فارسی،
 17. ارسال و اعزام مبلغان زبان فارسی در دانشگاه‌های کشورهای حوزه دریای خزر.

منابع

 1. Nye, Joseph (2017), “Soft power: the origins and political progress of a concept”, Palgrave Communications, 21 February, p1.
 2. نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص42.
 3. نای، جوزف (1389)، «درک قدرت نرم،»، در آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ص29.
 4. Cao, Qing (2011): “The language of soft power: mediating socio-political meanings in the Chinese media”, Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, Vol 25, Issue 1, p7.
 5. Nye, Joseph (2008),“Public Diplomacy and Soft Power”, in Annals of American Academy of Political and Social Science, March, vol. 616, pp 94-95.
 6. قربی، سیدمحمدجواد و منصور حیدری (1395)، «مولفه های قدرت نرم ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال ششم، پائیز و زمستان، شماره15، ص48.
 7. Nye, Joseph (2005), “Soft Power and Higher Education”, January, Educause: Forum for the Future of Higher Education, p12.
 8. Mohagheghnia, Hamed & Hadi Sharafi & Bijan Rabiee (2017): “The Role of Islamic Republic of Iran's Soft Power in the Middle East”, International Journal of Scientific Study, July, Vol 5, Issue 4, p 208.
 9. Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Carnegie Council of Ethics and International Affair, p 25.
 10. Castineira, Maria Luz Suarez (2013): language, power and international relations”, Challenges of the Knowledge Society. Bucharest, Pro Universitaria, p1096.
 11. Rose, Richard (2005): Language, soft power and asymmetrical Internet communication, The University of Oxford for the Oxford Internet Institute, Report 7, April, Research, p 8.
 12. Mattern, Janice Bially (2005), “Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics”, Millenium: Journal of International Studies, 2005, vol 33, No. 3, p 583.
 13. Hashimoto, Kayoko (2017): Japanese Language and Soft Power in Asia, Palgrave Macmillan, pp1-12.
 14. Nakagawa, Ulara (2011):“Power of Languages”, the Diplomat, 9 March, p3.
 15. Meng, Meng (2012): Chinese Soft Power: The Role of Culture and Confucianism, spring,Syracuse University Honors Program Capstone Projects, p38.
 16. Kovalevskaya, Natalia Vladimirovn (2015): “The role of the Spanish language as soft power in foreign policy of Spain”, Historical and social-educational ideas, vol.7, No.5, pp141-145.
 17. Hill, David (2016): “Language as soft power in bilateral relations: the case of Indonesian language in Australia”, Asia Pacific Journal of Education, Volume 36, Issue 3, p364.
 18. Wilkinson, Benedict James (2013): The Attraction of Language: Language, Soft Power and the Narrative Fallacy, Open University, p5.
 19. لنون، الکساندر (1389)، کاربرد قدرت نرم، ترجمه محسن روحانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ص324.
 20. Laruelle, Marlene (2015), The Russian World: Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, the Center on Global Interests, May, Washington D.C, pp. 2-15.
 21. صادقی، کمال (1395)، «وضعیت گسترش زبان فارسی در جهان»، خبرگزاری مهر، بیست و هشتم تیر ماه.
 22. گروه جنگ نرم مشرق (1395)، برنامه‌ریزی آمریکا برای گسترش زبان انگلیسی در جهان، مشرق، سوم خرداد ماه.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

 • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
 • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
 • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.